• Wonen
  • 8 oktober 2020

Wat heeft Bep Buijs met de Knarrenhof?

“Kijk, hier stond ons lokaal, het lokaal van groep 8. Het moest afgebroken worden voor de bypass.” Bep Buijs staat ons op de bewuste plek te woord. Haar man Rien werd in 1970 hoofd van de School met den Bijbel aan de Kruisweg (Nu op de huidige plek de Bron geheten) en zij was als onderwijzeres eveneens jarenlang werkzaam op diezelfde basisschool alvorens als lerares Nederlands te gaan werken bij de Waezenburg in Leek. Sinds kort maakt ze deel uit van de werkgroep Knarrenhof.

“Het idee achter de Knarrenhof spreekt ons heel erg aan. Wonen in een hofje waar je iemand kunt helpen waar dat nodig is en waar mensen aandacht hebben voor elkaar, en waar je woont in een huis waarin je als je ouder wordt kunt blijven wonen, fantastisch toch? We wonen nu ook goed hoor, maar we hebben nogal een grote tuin, en wat is er dan leuker dan te wonen dichtbij de plek waar je zo lang met plezier gewerkt hebt?”

Na de drukbezochte informatieavond in maart bleef het een tijd stil, maar achter de schermen is er wel degelijk het een en ander gebeurd. Zo is de stichting Knarrenhof het gesprek met de gemeente en woningcorporatie Wold en Waard aangegaan om te komen tot een uitgewerkt plan en de aankoop van het terrein. Er zijn eerste schetsen gemaakt en er is gesproken over het aantal woningen dat gebouwd zou kunnen worden. Het begrip Knarrenhof begint wat concretere vormen aan te nemen, zeker nu ook de bouw van het Integraal Kindcentrum met rasse schreden nadert.

Ook al ligt het initiatief dus even niet bij de werkgroep Knarrenhof, bestaande uit Hans Koenders (gemeenteraadslid in de gemeente Westerkwartier), Jan Jellema (oud-gemeentesecretaris van de gemeente Marum), Evert Wensink (namens Marumer Belang), en nu dus ook Bep Buijs, er is genoeg werk te doen. Hans Koenders: “We houden de vinger aan de pols. Als we een eigen inbreng willen hebben op de ontwikkeling van de plannen dan moeten we de geïnteresseerde mensen goed op de hoogte houden van wat er gebeurt en goede ideeën ondersteunen. En we hebben oog voor het kostenaspect van het project.”

Terug naar Bep Buijs.  “Of we uiteindelijk de stap wagen weten we nog niet,” zegt ze, “maar we vinden het wel belangrijk dat er een Knarrenhof komt. Daar wil ik me graag voor inzetten. We hebben ons in ieder geval al wel vroeg aangemeld voor een plek op de lijst.”