• Wonen
  • 15 november 2023

Nieuwbouw aan de Molenstraat

Voor een deel van de bewoners van huurhuizen in de Molenstraat breekt binnenkort na een periode van onzekerheid een nieuwe fase aan. In januari 2024 worden de huizen in opdracht van Wold & Waard gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De planning is dat er in september 2024 begonnen wordt met de bouw van zestien woningen en dat ze in het voorjaar van 2025 opgeleverd zullen worden.

De meeste huurders waren al eerder vertrokken en hun huizen worden tot nu toe tijdelijk bewoond via anti-kraakorganisatie AdHoc. Voor de overblijvers wacht dus nu ook een andere woning. Dat kan een blijvende woning zijn of een wisselwoning als men er voor kiest om weer terug te keren naar de oude plek als het nieuwe huis klaar is.

Het merendeel van de nul-op-de-meter woningen wordt levensloopbestendig, met een slaapkamer beneden. Dat is goed nieuws voor de wat oudere doelgroep die langer zelfstandig wil blijven wonen. En misschien heeft het ook een positief effect op de doorstroming in het huuraanbod in Marum, wie weet!

De zes woningen die op de plek gebouwd worden waar nu nog de voormalige bibliotheek staat worden reguliere eengezinswoningen. De sloop van het gebouw staat voor maart op de rol. Er moet eerst nog een goedkeuring komen vanuit de flora-en faunawet (lees: hebben we hier te maken met beschermde dieren zoals vleermuizen).

Het blokje van twee aan de ingang naar cbs de Bron valt buiten dit project. Zij worden ook gesloopt maar op die plek verrijzen vier huizen in een rij die worden toegevoegd aan de te bouwen knarrenhof ‘de Meerborg’.

Op onderstaande afbeeldingen valt goed te zien dat de levensloopbestendige huizen (een blok van zes en een blok van vier) niet allemaal een eigen oprit hebben. Voor de tussenwoningen is er een parkeerplaats aan de straat. Wel zijn de woningen via een pad achterlangs de huizen bereikbaar.