• Wonen
  • 27 maart 2024

De Meerborg in Marum wordt concreet!

“Leven in een hof betekent elkaar verlichten, zonder te verplichten“

Stichting Knarrenhof wil in 2025 starten met de bouw van De Meerborg in Marum. In dit ‘Meergeneratiehof ‘kunnen zowel jongere als oudere generaties samen in een hof wonen, waarbij er een balans is tussen ‘elkaar helpen en vrijlaten.’ Dit voorjaar wordt gestart met het toewijzen en uiteindelijk verkopen van de 18 woningen.

Steeds meer Knarrenhofjes.

In heel Nederland verschijnen steeds meer Knarrenhofjes. Oorspronkelijk was dit vooral gericht op en bedoeld voor senioren die naar het voorbeeld van de oude hofjes uit het verleden bij elkaar in een veilige en sociaal betrokken omgeving gingen wonen. Vanaf de start in 2012 ging het concept uit van een opzet waarbij mensen elkaar vanuit een sociaal gevoel van noaberschap ondersteunen zonder dat dit een zorgverplichting betekent. Dat concept is succesvol, er zijn al tien van deze hofjes gerealiseerd, waarbij er opvallend weinig verloop is. Tegenwoordig wordt naast senioren ook steeds meer de combinatie met de jongere generaties gemaakt in een Meergeneratiehof. De woningen zijn levensloopbestendig, energiezuinig, onderhoudsvriendelijk. Zo wonen leuke buurmannen en buurvrouwen bij elkaar die nog weten wat noaberschap is.

Meerborg in Marum.

Met de komst van De Meerborg in Marum wordt een volgend project geïnitieerd in de inmiddels bewezen formule: ‘verlichten zonder te verplichten’. Directeur en initiatiefnemer van Knarrenhof Peter Prak is van huis uit een Groninger met zoals hij zelf zegt ‘het hart aan de linkerkant.’ Over het de Meerborg zegt hij: ”Leuk dat er nu ook een hof komt in mijn eigen provincie Groningen. Met elk nieuw project zetten we weer een stap in onze missie om zo veel zo lang mogelijk onafhankelijk te laten wonen in goed gezelschap. Binnen ons concept bieden we naast voldoende privacy, een eigen huis een terras ook een gemeenschappelijke ruimte – het Hofhuis- en tuin. In Marum zetten we in op een meergeneratiehof met jongere ouderen en oudere jongeren. Zo realiseren we in Marum ook 6 Tiny houses waarin de woonlasten relatief laag zijn. En als je goede woningen bouwt waar senioren willen wonen, dan komt er een doorstroom op gang naar betaalbare gezinswoningen.”

Politiek ook content.

Wethouder Hans Haze van de gemeente Marum is ook enthousiast over het concept als hij zegt: “idealiter zouden we dit concept in elk dorp in het Westerkwartier willen. Zo zetten we duurzame stappen in het oplossen van woon- en zorguitdagingen.’’ Ook de initiatiefnemers: ex raadslid Hans Koenders en Evert Wensink zijn gelukkig met deze voortgang, Koenders zegt erover: “Dat het mensen elders in het land zeer goed bevalt om in een Knarrenhof te wonen moge duidelijk zijn. Zo wonen er een paar grunners naar tevredenheid in Zwolle. Nu gaan we ook in onze eigen provincie aan de slag. Hoe mooi is dat!”

Sociale Koopwoningen.

De woningen in de Meerborg zullen koopwoningen zijn in het zogenaamde ‘sociale segment’. Dat betekent dat ze onder de marktwaarde worden verkocht passende bij de draagkracht van de kopers. In april is er een informatieavond waarbij geïnteresseerden kopers meer informatie kunnen krijgen. Contact opnemen kan door het sturen van een email aan marum@knarrenhof.nl