Aanleiding

Op 24 januari 2017 was er een bijeenkomst “Marum van de Kaart”, geïnitieerd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum en voorgezeten door de organisatie SPINN. Burgemeester Kosmeijer deed een zeer duidelijke oproep aan alle aanwezigen om de belangen van Marum te blijven behartigen. Door de gemeentelijke herindeling per 1-1-2019 doet het college node een stap achteruit. De burgemeester zag echter geen belangenbehartiger voor het dorp Marum. Behalve zorg uitspreken, was het ook een oproep aan de aanwezigen om dit op te pakken. Een aantal personen heeft hiertoe initiatief genomen.

Ons doel

In de maanden mei en juni hebben we in het Marheem avonden georganiseerd om boven water te krijgen wat er onder de dorpsbewoners leeft. Het resultaat daartoe heeft een dorpsvisie voor het dorp Marum opgeleverd. Deze visie wordt binnenkort gepresenteerd en is het draagvlak voor de Stichting om de belangen te behartigen, maatschappelijke organisaties zo mogelijk te faciliteren en in gesprek te gaan met het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Vrijwilligers

 • Jan-Willem de Vreeze
  Voorzitter
 • Boeke Boekema
  Secretaris
 • Bert Bergsma
  Penningmeester
 • Geert Kooiker
  Algemeen
 • Grietje van der Heide-Visser
  Algemeen
 • Evert Wensink
  Algemeen
 • Jannie Zuur
  Algemeen

Marumer Belang biedt Dorpsvisie aan aan de burgemeester

Op donderdag 11 oktober heeft Jan-Willem de Vreeze namens de stichting Marumer Belang het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Marum, de heer Kosmeijer. Het was de burgemeester die begin 2017 in een bijeenkomst met...

De Noordmannen interviewen Marumer Belang

Op zondag 29 juli waren we te gast bij RTV-Noord. Van 8 tot 9 uur werden we bij Willem Poelman aan de Noorderringweg geïnterviewd door de Noordmannen. Luister via onderstaande link: Marumer Belang bij de Noordmannen

Marumer Belang presenteert zich!

Ma­ru­mer Be­lang zet in op di­gi­ta­le be­reik­baar­heid MA­RUM-De ko­gel is door de Ro­maan­se kerk, Ma­rum heeft met in­gang van van­daag een be­lan­gen­ver­e­ni­ging: de Stich­ting Ma­ru­mer Be­lang. In de op­scha­ling naar een gro­te ge­meen­te Wes­ter­kwar­tier...

TEst

Inschrijven

Nieuwsbrief Mailchimp