Over Marumer Belang

scratch

Wij zijn een Stichting en we bestaan sinds januari 2018. Aanleiding was de herindeling  in ons deel van de provincie en het ontstaan van de gemeente Westerkwartier. De gemeente Marum werd hierdoor opgeheven en de korte lijnen naar het gemeentebestuur zouden wegvallen voor de inwoners van het dorp Marum. Er zou een gat in de communicatie ontstaan en dat willen wij opvullen.

Dit doen we door te verbinden met gemeente en maatschappelijke groeperingen, door thema bijeenkomsten te houden en door digitaal actief te zijn. Onze input halen we uit deze activiteiten. Een belangrijk resultaat van deze activiteiten is onze dorpsvisie.

Het is voor ons de basis om te overleggen met bijvoorbeeld het gemeentebestuur. Kort gezegd willen wij een aansprekend podium zijn voor Marum om de belangen van het dorp goed te behartigen.

Natuurlijk hebben we ook een eigen mening. We zijn betrokken bij het dorp, zijn hier geworteld en willen, ieder op zijn eigen wijze, zien dat Marum blijft bloeien. We zijn trots op ons dorp en daar willen we wat voor doen. Daartoe vormen wij een bestuur. Met passie voor het dorp en plezier met elkaar.

Dorpsvisie

Het draagvlak voor de stichting om de belangen te behartigen, maatschappelijke organisaties zo mogelijk te faciliteren en in gesprek te gaan met het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Dorpsvisie Marumer Belang Download Dorpsvisie
Marumer Belang

Vrijwilligers

 • Jan-Willem de Vreeze

  Voorzitter

 • Christa Smink

  Secretaris

 • Bert Bergsma

  Penningmeester

 • Jannie Zuur

  Algemeen

 • Julia Boekema-Tomasoa

  Algemeen

 • Evert Wensink

  Algemeen

 • Grietje van der Heide-Visser

  Algemeen