• Wonen
  • 6 maart 2020

Overweldigende belangstelling voor een Knarrenhof!

“We hadden gerekend op 150 belangstellenden, maar dit slaat alles!” Aldus Hans Koenders. Maar liefst 210 mensen , veelal afkomstig uit Marum en directe omgeving, maar ook van elders hadden de weg gevonden naar Ons Centrum aan de Kruisweg in Marum voor de informatieavond over een te bouwen Knarrenhof. Er moesten nogal wat stoelen worden bijgezet voordat de avond kon beginnen!

Koenders, naast gemeenteraadslid nu even vooral een van de initiatiefnemers van dit project, was natuurlijk verrast door de grote opkomst, maar toch eigenlijk ook weer niet zo verbaasd. Er gaapt immers een kloof tussen zelfstandig thuiswonen en een eventuele opname in een verpleeghuis, en natuurlijk zijn ook ouder wordende Marumers , hoe gezond en vitaal ze ook zijn, op zoek naar goede woonruimte voor later, met de mogelijkheid om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen met alle noodzakelijke voorzieningen die dat met zich meebrengt.

Na iedereen welkom te hebben geheten gaf hij het woord aan Peter Prak van de Stichting Knarrenhof. Peter schetste de organisatie achter de Knarrenhof, gerund door vooral onbetaalde krachten die hard werken aan een leefomgeving voor ouderen onder het motto ‘Samen bepalen hoe je later leeft’. De groep mensen die na verloop van tijd overblijft en een contract gaat tekenen heeft binnen de kaders van de wettelijke voorschriften veel keuzevrijheid bij het ontwerp van de hof. Richtlijn is ‘Eerst de mensen, dan de wensen, daarna pas de stenen’. Voorbeelden zijn te vinden op www.knarrenhof.nl.

Als er overeenstemming wordt bereikt met de gemeente Westerkwartier over de aankoop van de grond  wordt er een vereniging opgericht. Geïnteresseerden die zich bij de stichting Knarrenhof hebben ingeschreven worden op volgorde van inschrijving benaderd om een keuze te maken voor een woning. Op dit moment is er ruimte voor 23 woningen, waarvan ongeveer 30% zal bestaan uit (sociale) huurwoningen.  Toekomstige bewoners tekenen een contract waarbij financiële paragraaf wat weg heeft van de vroegere premiewoningen en de bereidheid om samen vorm te geven aan de leefbaarheid in de hof benadrukt wordt.

 

Hoe de huizen er ook uit komen te zien, zegt Peter Prak, er zal een ruime woonkamer en een grote badkamer in komen. Verder zal ook de technologie die nodig is om een huis levensloopbestendig te maken, de zogenoemde ‘domotica’ aangebracht worden. Al deze zaken, en de situering van de hof vlakbij het centrum maakt dat er bespaard wordt op zorgkosten en er minder aanspraak wordt gedaan op de WMO.

Bert Nederveen, wethouder zorg van de gemeente Westerkwartier was onder de indruk van Peter Prak’s verhaal. Volgens hem heeft de gemeente sympathie voor het concept, al zijn er natuurlijk allerlei hobbels te overwinnen. Zo zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden en kan de gemeente niet zomaar de grond tegen een vriendenprijs verkopen. Wel roept de wethouder iedereen op om zich zo snel mogelijk in te schrijven!

Tot nu toe zocht de initiatiefgroep (Hans Koenders, Jan Jellema en namens Marumer Belang Evert Wensink) bewust alleen de publiciteit van de plaatselijke huis-aan-huisbladen. Dit om vooral de inwoners van de oude gemeente Marum, en iets ruimer de gemeente Westerkwartier te bereiken. Nu de landelijke politiek, en daarmee ook de landelijke pers het concept ‘Knarrenhof’ omarmt is de verwachting dat mensen uit andere delen van het land zich zullen melden. De oproep van de wethouder is hopelijk niet aan dovemansoren gericht!