• Wonen
  • 25 januari 2023

Ontwikkelingen rondom het Knarrenhof

Op 30 januari 2023 tekent de gemeente Westerkwartier de anterieure overeenkomst met de Stichting Knarrenhof Nederland om het terrein van de cbs De Bron in Marum te verkopen aan voornoemde stichting. Doel is om er 22 woningen en 6 tiny houses te realiseren in hofjes. De toekomstige bewoners tekenen er voor om naar elkaar om te kijken, een vorm van noaberschap zou je kunnen zeggen.

En dan volgen de stappen elkaar snel op, want twee dagen later, op 1 februari, is een zaal in Ons Centrum gereserveerd om de omwonenden en andere geïnteresseerden te ontvangen en te informeren over de stand van zaken. Vertegenwoordigers van de gemeente en de stichting Knarrenhof zullen samen met de initiatiefgroep Knarrenhof Marum aan de hand van panelen een indruk geven van de plannen zoals ze tot dan toe bekend zijn. Vrij snel daarop zal het bestemmingsplan ter inzage liggen en zullen belanghebbenden daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Inloop van 16.30u tot 18.30u.

Twee weken later, op 14 februari vanaf 19.00u, is het dan specifiek de beurt aan de tiny houses, opnieuw in Ons Centrum. Het lijkt een vreemde eend in de bijt, maar tiny houses kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de leeftijdsmix die nodig is om het Knarrenhofconcept levendig te houden. De geïnteresseerden die zich al hadden gemeld krijgen bericht, we willen vooral met hen in gesprek maar de avond is voor eenieder die geïnformeerd wil worden vrij toegankelijk.

Op 7 maart is dan het slotstuk van deze fase. Met de potentiële toekomstige bewoners gaan we dan vanaf 19.00u in Ons Centrum in gesprek over het te volgen traject zoals: meepraten over het ontwerp en invulling maar met name ook over het proces om te komen tot sleuteloverhandiging voor kopers en huurders.

Om een idee te krijgen hoe het er toe gaat in bestaande Knarrenhofjes organiseert de initiatiefgroep Knarrenhof Marum in de weken die volgen voor een beperkte groep geïnteresseerden tegen een kleine vergoeding een bezoek aan Zwolle. Daar zijn al twee Knarrenhof projecten gerealiseerd en zijn er twee in voorbereiding. Een succesverhaal, zo lijkt het, de moeite waard om te aanschouwen!