• Wonen
  • 30 november 2021

Knarrenhof; stand van zaken en een oproep!

In de gemeente Westerkwartier is de Stichting Knarrenhof achter de schermen druk bezig met het verwezenlijken van een Knarrenhof in Marum. Dit op de locatie van de Christelijke basisschool (CBS) De Bron. Een mooie locatie, dichtbij supermarkten en in het centrum van het dorp. Om diegenen die als geïnteresseerden zijn ingeschreven  te informeren over de voortgang van de realisatie van een Knarrenhof in Marum organiseert de stichting Knarrenhof een informatieavond. Vanwege de huidige Corona situatie en de bijbehorende maatregelen is besloten om deze op 8 december digitaal te organiseren.

Er valt hen op dat er relatief weinig mensen zijn die zich hebben aangemeld voor de informatiebijeenkomst en de bijbehorende enquête hebben ingevuld. Project Marum wordt nu concreet en via deze weg dus de oproep aan ingeschreven geïnteresseerden om zich alsnog via de mail die hen is toegezonden aan te melden en de enquête in te vullen!

Onlangs publiceerde het Dagblad van het Noorden de weergave van een gesprek met Hans Koenders, de initiatiefnemer van het Marumer project. Het is goed om naar aanleiding van deze publicatie enige nuances aan te brengen. Zo is de (digitale) informatieve bijeenkomst in afwijking van wat in het artikel staat helaas niet voor alle belangstellenden toegankelijk, alleen voor mensen die zich als geïnteresseerde hebben geregistreerd. Verder hoopt Hans Koenders dat de aankoopprijs van een woning in het Knarrenhof zo dicht mogelijk bij de kostprijs in de buurt komt, het liefst ergens in de richting van 250.000 euro. Dat kan dus duurder uitvallen.