• Wonen
  • 5 oktober 2022

Knarrenhof Marum daagt aan de horizon, informatieavonden staan gepland.

‘De huizen zullen onder de marktprijs worden verkocht’

MARUM – Het liep allemaal zo voorspoedig, het plan voor een Knarrenhof in Marum. Met zo’n twintig grondgebonden woningen voor (iets) ouderen en vijf tiny houses  zou er een mooie mix van leeftijdsgroepen binnen de Knarrenhof kunnen wonen. De perfectie locatie werd gevonden, de voormalige CBS de Bron. De gemeente werkte goed mee. Appeltje eitje. Toch?


Evert Wensink en Hans Koenders van de initiatiefgroep Knarrenhof Westerkwartier moesten heel even pas op de plaats maken . Alvorens de sloopkogel door het voormalige schoolgebouw te slingeren, wil de landelijke afdeling van Stichting Knarrenhof eerst 70 procent van de woningen zwart op wit verkocht hebben. En daar moesten de heren wel even van slikken. ‘Maar,’ zegt initiatiefnemer Hans Koenders beslist, ‘dat is geen probleem. De huurwoningen zijn al ‘verkocht’ aan de woningbouwvereniging, dus die eerste 25 procent is al rond. En er staan al zo veel mensen ingeschreven dat de rest ook zo verkocht is.’
De Knarrenhof, waarvan goede hoop is dat de schep in de tweede helft van het volgend jaar in de grond gaat, wordt een hofje dat bestaat uit koop- en huurwoningen. ‘Er was nog een stukje grond over, waar we eigenlijk geen huurwoningen op wilden zetten, omdat die dan apart zouden staan. Knarrenhof Nederland kwam met een aantal ontwerpen, waarvan op eentje ook zes tiny houses stonden. En dat ontwerp werd door de mensen die ingeschreven staan gekozen.’
Wat de kosten van de huizen worden is nog niet bekend. Evert Wensink van Marumer Belang, komt met goed nieuws: ‘De huizen worden als dat mogelijk is onder de marktprijs verkocht. Natuurlijk heeft het concept Knarrenhof wel bepaalde contractuele restricties, die worden nog duidelijk gemaakt. Maar de gemeente heeft de grond voor een heel nette prijs verkocht en ook de aannemer bouwt op ideële gronden. Over de prijzen hopen we volgende maand uitsluitsel te krijgen. En dan gaan we ervan uit dat die 70 procent zo gehaald wordt.’
Dat de gemeente snel overstag ging is niet vreemd. Onlangs startte een onderzoek waaruit bleek dat mensen die in een Knarrenhof wonen, een minder groot beroep doen op de WMO. Evert legt uit: ‘Hier zit je vlak bij winkels en vlak bij het openbaar vervoer. En als je in een hofje woont, doe je ook snel even een boodschapje voor elkaar. De huizen worden ook zo gebouwd dat domotica al voorbereid is, voor mensen met een grotere zorgbehoefte. Ook zouden we kunnen  denken aan deelauto’s. Toch is het belangrijk te vermelden dat de huizen ook geschikt zijn voor de ‘gewone’ 55 plusser. Ze zijn voor de lange duur.’
Hoe de huizen eruit komen te zien is ook nog niet bekend. ‘Er komt een vereniging van bewoners, die mogen daar over meebeslissen. De koopwoningen worden casco afgeleverd en daarna in overleg afgebouwd. Dat geldt natuurlijk niet voor de huurwoningen.’ Wat wel duidelijk is, is dat er duurzaam wordt gebouwd, zegt Hans. ‘De huizen zijn gasloos en krijgen zonnepanelen. Verwarming gaat door middel van aardwarmte. Dat betekent natuurlijk niet dat je niks betaalt voor de energie, want de apparatuur moet natuurlijk wel bekostigd worden.’ Evert vult aan: ‘Kan best zijn dat de Knarrenhof een eigen energiecoöperatie krijgt. Dat soort dingen moeten nog uitgekristalliseerd worden.’
In 2018 begon het idee voor een Knarrenhof in Marum, nu lijkt het er dus daadwerkelijk snel van te komen. Hans benadrukt dat mensen zich nog steeds kunnen inschrijven voor een huis. ‘Er staan al veel mensen ingeschreven die zich terug zullen trekken. Dus als je je nu inschrijft maak je nog steeds kans op een huis. Idealiter zouden zich 4 mensen per huis moeten inschrijven. Voor de huurwoningen moeten mensen bij Wold en Waard zijn, daar kunnen zij zich inschrijven. We willen mensen ook vooral uitnodigen voor de informatieavonden, op 10 oktober voor belangstellenden en mensen die al ingeschreven staan, en 26 oktober voor omwonenden. In Ons Centrum, de zaal is om 19.00 open.’