• Wonen
  • 31 mei 2021

Hoe zit het eigenlijk met onze Knarrenhof??

Mei 2021
Na de drukbezochte informatieve bijeenkomst in Ons Centrum op 5 maart 2020 lijkt het voor de buitenwacht als of er windstilte heerst. Niets is minder waar, want in de luwte (om de beeldspraak maar door te trekken) wordt er wel degelijk gewerkt aan een levensvatbaar plan.  In het licht van de politieke discussie over het tekort aan woningen misschien niet zo bijzonder, maar gezegd mag worden dat de gemeente Westerkwartier een positieve grondhouding laat zien ten aanzien van het streven naar de bouw van een Knarrenhof op het terrein van de Christelijke Basisschool De Bron, één van de twee scholen die in 2022 een plek krijgen in het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum op het sportpark de Holten in Marum.