• Wonen
  • 21 februari 2020

Gezelligheid straks troef in de Knarrenhof

MARUM-Op 5 maart volgt het uur van de waarheid voor de Knarrenhof in het centrum van Marum. Dan wordt er ‘s avonds om  acht uur in Ons Centrum gekeken hoeveel belangstellenden er zijn voor een Knarrenhof in het centrum van Marum op de plek van basisschool De Bron. De initiatiefgroep, bestaande uit Hans Koenders, Jan Jellema en Evert Wensink, hebben er alle vertrouwen in. “Als je ziet hoeveel reacties we krijgen, dan komt het wooninitiatief wel van de grond,” aldus Koenders. De ‘krasse knarren’ hebben een jaar de tijd van de gemeente gekregen om met een goed onderlegd plan te komen.

Het zal een belangrijke impuls voor het centrum van Marum betekenen. Het woon-zorgcentrum De Hoorn in het centrum werd in eerder stadium door de directie van het Zonnehuis afgeschoten. De Knarrenhof is een landelijk initiatief, waarvan in Zwolle de eerste is gerealiseerd. Koenders: “Je moet denken aan de hofjes van vroeger, maar dan in een modern jasje. Je woont op jezelf maar wel bij elkaar. Basisschool De Bron verdwijnt uit het centrum. Je hebt dan 10.000 vierkante meter tot je beschikking om woningen al naar gelang de behoefte te bouwen.”

Wat de Knarrenhof bijzonder maakt is dat het de mogelijkheid biedt om naar elkaar om te kijken. Mensen die voor het hofje kiezen zijn daar op ingesteld. “Denk daar bij aan boodschappen doen voor een ander bij ziekte of als je daar te oud voor bent. Als je betrokken bent op elkaar drink je ook snel een kop koffie bij elkaar. En ‘s zomers nodigt een mooi plein uit om bij elkaar te zitten of een spel te spelen. Dat zie je in de praktijk ook gebeuren. Het is gezelligheid troef,” aldus Koenders die er straks zelf ook wel wil wonen.

Het is de bedoeling dat de school tegen de vlakte gaat. “Nieuwbouw is goedkoper dan verbouw,” weet oud-gemeentesecretaris Jan Jellema. Bij voldoende deelname laten we onderzoek doen naar het aantal koop- en huurwoningen dat we kunnen realiseren en wat de kosten daarvan zijn. Belangrijk daarbij zijn natuurlijk de grondprijs en de bouwkosten die steeds maar stijgen. Maar als er genoeg mensen zich intekenen wordt het straks heel gezellig in het centrum waar zorgzaam naar elkaar wordt omgekeken.