• Wonen
  • 1 juli 2021

De plannen voor een Knarrenhof worden concreter!

Onderstaande brief is op 23 juni, de dag na de digitale bijeenkomst waarin de eerste concrete plannen voor een Knarrenhof op de plek van cbs De Bron werden gepresenteerd bij omwonenden in de bus gedaan. De digitale bijeenkomst werd maar matig bezocht, en het is te hopen dat we in het najaar weer fysiek bij elkaar kunnen komen om de eerste schetsen te bekijken!

Marum, 23 juni 2021

Aan de omwonenden van het schoolterrein van de CBS De Bron in Marum

Zoals U wellicht weet zijn er al geruime tijd plannen om tot her invulling te komen van het terrein van de CBS de Bron met het ontwikkelen van een Knarrenhof.

Sinds de presentatie van het plan in maart 2020 heeft u enkele artikelen in de krant kunnen lezen maar los daarvan leek het erg stil.

Gelukkig is niets minder waar!

Sinds de zomer van 2020 zijn er gesprekken gaande tussen de Gemeente Westerkwartier, de Stichting Knarrenhof Nederland en de woningcorporatie Wold en Waard.

Deze gesprekken richten zich met name op de herontwikkeling van het bestaande terrein van De Bron met de bedoeling daar een Knarrenhof te realiseren  met huizen voor zowel koop als huur.

U zult begrijpen dat de Coronacrisis dit proces vertraagd heeft. Intussen zijn we zover dat we gisteren (22 juni) een digitale bijeenkomst hebben gehad. Mensen die zich ingeschreven hebben als geïnteresseerden zijn over het proces en de huidige stand van zaken bijgepraat. Ook zijn daarbij enkel keuzes voorgelegd met betrekking tot de invulling van het plan.

Als (toekomstige) goede buur vinden wij het belangrijk U op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen.  De huidige plannen richten zich op de herontwikkeling van het bestaande terrein van De Bron. Medio September / Oktober hopen we dat de plannen zover zijn dat we deze aan het publiek kunnen presenteren Daarna kan ook het proces van de bouwvoorbereiding en de wijziging van het bestemmingsplan van start gaan.

Wilt u op de hoogte blijven van het proces?

Kijk dan op https://knarrenhof.nl/westerkwartier/

Hieronder nog enkele informatieve links:

Hoe werkt Knarrenhof?

Voorbeeld Hof van Zutphen. Bewoners aan het woord.

 

Vriendelijke groet,

De initiatiefgroep en  Stichting Knarrenhof

(Voor vragen kunt U bellen met 06-24817674)

Stichting Knarrenhof Nederland                                                                Lageweg 17 9479 TA Noordlaren 

info@knarrenhof.nl  www.knarrenhof.nl KvK nr 63185520   NL59TRIO0338536639