• Wonen
  • 23 september 2020

Concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ligt ter inzage

(Bron: Gemeente Westerkwartier)

Met ingang van 23 september ligt de nieuwe Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ter inzage. De behoeften en wensen vanuit de samenleving op het gebied van wonen veranderen. Daarnaast zijn ook de regels en eisen op het gebied van bouwen en wonen gewijzigd. De huidige woonvisie is verouderd en daarom heeft de gemeente een nieuwe woonvisie opgesteld.

Deze is tot stand gekomen op basis van een woningmarktonderzoek, een online-enquĂȘte, dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers. In samenwerking met KAW Groningen zijn al deze resultaten verwerkt in de nieuwe woonvisie.

Lees hier verder en bekijk de concept woonvisie…