• Cultuur
  • 12 augustus 2022

Excursie naar de bunkers!

Excursie naar de bunkers!

De kersverse Stichting Bunkerbehoud Trimunt organiseerde op 10 augustus 2022 de eerste activiteit, een excursie naar wat er over is van de radarstelling ‘Löwe’ die in de Tweede Wereldoorlog een niet te onderschatten rol speelde in de strijd tegen bommenwerpers die vanuit Engeland over kwamen vliegen om in Duitsland hun bommen te kunnen afwerpen. De belangstelling voor deze activiteit was zo overweldigend groot dat er op het laatste moment nog een stop op de aanmeldingen moest worden gezet. Aangezien zowel het ochtend- als het middag programma volgeboekt waren wordt er gekeken naar de mogelijkheid om op de Open Monumentendag in september nog het een en ander te kunnen organiseren. Marumer Belang was in het ochtendprogramma aanwezig.

                                         

Gerrit Renkema, lid van de werkgroep die er naar streeft om de restanten van de stelling te kunnen behouden en te kunnen opknappen gaf in het bedrijfsgebouw van Powerplustools in Marum uitleg bij de maquette van zijn hand die daar nog tot september tentoongesteld staat. Voor diegene die de opening van deze tentoonstelling bezocht was er geen schokkend nieuws, maar wat wel duidelijk in het verhaal naar voren kwam was dat het kamp zeker in de eerste oorlogsjaren een rustig bestaan kende, en er een redelijk goede verstandhouding was met de omgeving. Zo werd er volop voedsel gekocht bij de boeren in de buurt. De Duitse soldaten die in het kamp werkzaam waren (en er woonden) waren veelal soldaten van de Luftwaffe, technisch geschoold om de radarstelling in de lucht te houden, geen echte vechtjassen. Dat de relatie na de staking van mei 1943 met als tragische uitkomst de executie van 16 Marumers op het terrein drastisch verslechterde  wordt belicht in de voorstelling ‘16’ die in 2023 gespeeld gaat worden en waar Stichting PodiuM op dit moment hard aan werkt.

Deel twee van de excursie was op het terrein van de Motorclub Marum. Hier gaf Wiebo van der Schaaf een overzicht van de gebeurtenissen rondom de gevangenneming van de mannen en jongens op de Haar en de daaropvolgende executie. Gonneke Teeuwen liet zien waar de onderdelen van stelling die zo mooi in schaal op de maquette te zien waren in het echt gestaan moeten hebben en wat er nog van over is. Zo was wat nu de berging van de Motorclub is de keukenbunker, en de commandobunker is nu de clubkantine (waar we overigens een uitstekende lunch mochten genieten!). Verder op het terrein nog zichtbaar de sokkels waarop de radars hebben gestaan. Een groep bunkers ligt ten zuiden van de A7 aan het Korige en is op dit moment minder goed bereikbaar.

                                             

Al met al een geslaagde sessie; de Facebookpagina van de Stichting (https://www.facebook.com/Stichting-bunkerbehoud-Trimunt-Radarstelling-L%C3%B6we-105789231979394/?ref=page_internal&_rdr ) geeft een indruk van de dag. Verder is een uitgebreid verhaal geschreven door Gerrit Renkema over de radarstelling ‘Löwe’ te lezen in ’t Olde Guet, het blad van de Heemkundekring Vredewold-West. Marumer Belang houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Stichting Bunkerbehoud Trimunt!