• Wonen
  • 23 oktober 2018

Informatieavond planontwikkeling Synwood-locatie te Marum

Op woensdag 31 oktober wordt een informatieavond georganiseerd over het nieuwbouwplan locatie Synwood. Tijdens deze avond, die voorafgaat aan de bestemmingsplanprocedure met inspraakmogelijkheden, wordt ingegaan op de invulling van het plan.

U bent van harte welkom

De informatieavond wordt georganiseerd door de eigenaar/ontwikkelaar, een afvaardiging van de Gemeente Marum en het stedenbouwkundige adviesbureau Rho. Bent u geïnteresseerd in het nieuwbouwplan? Kom dan woensdag 31 oktober om 19.30 uur naar Kruisweg in Marum.