• Voorzieningen
  • 28 mei 2022

Update de Plint en het Kindcentrum

Zo langzamerhand komt de bouw van zowel de Plint als de nieuwe school op de Holten in een fase dat er niet alleen binnen afgewerkt wordt, maar dat men ook de directe omgeving aanpakt. Dat is het meest te merken bij de sporthal, want daar is de Hoornweg gestremd om de verkeerssituatie op de komst van de schoolgaande jeugd (en hun ouders natuurlijk) voor te bereiden.

                             

De uitwerking van de ideeën rondom verkeer en veiligheid zijn in samenwerking met de klankbordgroep (waar ook Marumer Belang in vertegenwoordigd is) tot stand gekomen. Overigens is er een document opgesteld waarin wordt afgesproken hoe de gebruikers van het complex ´De Holten´ met elkaar zullen omgaan. De schoolkinderen hebben voor de zomervakantie alvast een ´wenmoment´ in hun nieuwe klas op de nieuwe school.

           

Gestremd is het verkeer in het centrum nog niet, maar de steigers zijn al weg en het gebouw is glasdicht gemaakt. En ook hier is zo nu en dan de doorgang  versperd, zij het tijdelijk. Gelukkig hebben we er sinds de komst van de bypass minder last van! Hieronder een impressie van de stand van zaken. Een volgende keer meer over de Alberdaheerd, want daar krijgt de nieuwe wijk in rap tempo een geheel eigen aanzien!