• Voorzieningen
  • 27 mei 2021

Update bouwactiviteiten in Marum!

We plaatsen elke maand een update van de bouwactiviteiten in Marum. Onze oud-secretaris, Boeke Boekema woont recht tegenover het terrein waarop op dit moment de Plint in aanbouw is. Hij stuurt ons regelmatig een foto waarop de vorderingen te zien zijn, en dat wordt zeer op prijs gesteld!

Deze keer willen we onze update opluisteren met een kort interview met een omwonende, en het ligt dus voor de hand dat we juist hem een paar vragen voorleggen.

Hoe geïnteresseerd ben je in de bouw van de Plint? Kijk je vaak?

“Als omwonende ben ik zeer geïnteresseerd in de bouw van de Plint. Er is wel geruis over welke onderdelen er zouden komen, maar helemaal duidelijk is het niet voor mij. Als ik goed naar de ruis luister dan komt de bibliotheek naar de nieuwbouw en het soc. Cultureel werk. Het is een goede zaak dat deze voorzieningen in het centrum van het dorp worden gevestigd. Wat een kans is die we niet voorbij kunnen laten gaan, is een gemeenteloket. Nu de
gemeentehuizen sluiten, wat overigens te verwachten was, zou een gemeenteloket het gemis aan het gemeentehuis en het gemak, waarmee we daar naar binnen konden lopen, een beetje goed maken. Of er verder ook nog commerciële ruimten worden gerealiseerd weet ik niet, lijkt, gezien de leegstand van de oude Lidl ook niet logisch”.

“Omdat we het zicht op de bouwactiviteiten hebben, kijken we dagelijks meerdere keren hoe de vorderingen verlopen”.

Wat vind je er überhaupt van dat het gebouw er komt?

“Het is prima dat deze plek ingevuld wordt. Als ik naar de impressie op de site van de makelaardij kijk dan wordt het een blikvanger in het centrum van Marum”.
(https://www.makelaardijnienoord.nl/appartementen-marum/)

Hoe vind je de bouw verlopen?

“Het heeft nogal lang geduurd voordat er werd begonnen met de bouw, maar nu het loopt gaat het naar mijn mening wel vlot. Ik realiseer me wel dat het
niet morgen klaar is, want dit soort projecten kost gewoon tijd”.

Ervaar je als omwonende overlast? Zo ja, welke?

“Persoonlijk ervaar ik geluiden die bij bouwactiviteiten horen niet als overlast. Het geeft een beetje levendigheid in het dorp. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak zijn de verkeersbewegingen die dit soort activiteiten met zich meebrengt. Het is bekend dat er een route voor het bouwverkeer is aangelegd via de Noorderringweg en de Nachtegaalstraat, maar ik heb de indruk dat niet iedereen zich daaraan houdt”.

Weet je misschien ook hoe andere omwonenden er over denken?

“Onze buren zijn positief over de bouw. Er is al heel lang bekend dat er een plint met daarboven appartementen worden gebouwd. Men vindt het goed dat de open vlakte wordt opgevuld”.

Is er verder nog iets dat je zou willen vermelden?

“Het valt me op dat de manier waarop gebouwd wordt zo verschillend is van de manier van bouwen bij De Hoorn. Daar worden prefab onderdelen aangevoerd en heb je sneller het idee hoe het er uit komt te zien omdat je de contouren al ziet. Hier gaat alles wat traditioneler, maar dat is ook wel weer mooi om te zien”.

(Locatie de Hoorn)