• Voorzieningen
  • 28 september 2021

Uitslag poll gemeenteloket…

Voor de zomervakantie legden we een aantal vragen voor aan de bezoekers van onze website over de gemeentelijke dienstverlening in ons dorp. Het oude gemeentehuis sluit immers de deuren en de vraag is of er een servicepunt voor Marum behouden blijft.

De respons was in onze ogen onvoldoende in het aantal reacties dat we binnenkregen. Aangezien de zichtbaarheid van de gemeentelijke overheid in de kernen van de oude gemeente Marum voor ons een belangrijk issue is hebben we op de najaarsmarkt van zaterdag 25 september een kraam gehuurd en diezelfde vragen aan de bezoekers van de markt gesteld.

Er wordt zeker al veel online geregeld, en voor een aantal mensen is het geen probleem om elders naar toe te gaan, maar veel Marumers vinden het toch prettig om met iemand persoonlijk te kunnen spreken, en dan het liefst ook in Marum zelf. Oudere inwoners van het dorp geven aan dat internet voor hen een brug te ver is en dat ze er tegenop zien om naar Leek of Zuidhorn te moeten om hun gemeentelijke zaken geregeld te kunnen krijgen. Daarbij komt dat we van verschillende kanten terugkregen dat ‘er beloofd is dat we ons paspoort of rijbewijs hier kunnen ophalen’. We zullen in het midden laten of dat zo is gezegd, maar het geeft wel aan dat het onderwerp leeft!

Anderen verwijzen enigszins cynisch naar het motto van de gemeente Westerkwartier: DNA (Dichtbij, Nuchter en Ambitieus). Iemand maakte  er bijvoorbeeld van ‘Dichtbij Nooit Aanwezig’. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er zo tegen de dienstbaarheid van de gemeentelijke overheid wordt aangekeken?

Een te installeren servicepunt, wij noemen het ook wel het gemeenteloket, hoeft niet alle dagen van de week geopend te zijn, vindt men over het algemeen. Een beperkt aantal dagdelen is voldoende. Voor Marumer Belang geldt dat we een dergelijk loket het liefst in de Plint gevestigd zien, het gebouw in aanbouw naast de Lidl. Er vindt dan misschien enige kruisbestuiving plaats met de bibliotheek en de Schans. Het is belangrijk dat er geen drempel is voor bijvoorbeeld laaggeletterden of mensen die een beroep moeten doen op de WMO om binnen te stappen en hun vraag bij de juiste persoon neer te kunnen leggen!