• Voorzieningen
  • 5 juli 2021

Samen sporten op De Holten!

Op initiatief van de sv Marum vond op 22 juni in de kantine van de voetbalvereniging een eerste, verkennende bijeenkomst plaats met als onderwerp de samenwerking tussen de sportaanbieders op De Holten onderling en met de diverse gebruikers van het IKC.

Door de aanstaande komst van dat Integraal Kind Centrum (IKC) naar het sportcomplex De Holten ontstaat de noodzaak om na te denken over ‘hoe met elkaar om te gaan’. Natuurlijk, er zal waarschijnlijk geen grote overlap zijn in de aanwezigheid van schoolgaande jeugd en de gebruikers van de sportfaciliteiten op het park, maar er zijn genoeg raakvlakken waarover men goed met elkaar moet overleggen. Niet alleen delen de gebruikers de parkeerplekken, ook de sportfaciliteiten zoals velden, zalen, toestellen en kleedruimten zullen in de nabije toekomst meer en meer door verschillende ‘bewoners’ benut gaan worden. Alleen al onderhoud en reparatie vereisen een goede communicatie.

Van groter belang is misschien wel dat de komende ontwikkelingen de sportclubs de kans bieden om de samenwerking zodanig te organiseren dat er een goede en sterke gesprekspartner ontstaat voor de bewoners van het IKC en daarnaast natuurlijk de gemeente Westerkwartier. Prettige bijkomstigheid is dat er een mooi platform kan ontstaan waarop sportaanbieders zich kunnen presenteren en door de nabijheid van (toekomstige) sporters het ledenaantal op peil kunnen houden en misschien kunnen groeien!

Begeleid door medewerkers van het Huis van de Sport en gesponsord door de Rabobank verkenden vertegenwoordigers van diverse sportclubs en andere organisaties (Sociaal werk De Schans en Marumer Belang) de kansen en uitdagingen van het samenleven op één park. Er was vanwege de beperkende coronamaatregelen voor gekozen om in eerste instantie een beperkt gezelschap te laten deelnemen. Naast de voetbalvereniging waren ook de korfbalclub, de gymvereniging, de judovereniging en de sportschool vertegenwoordigd.

Een nieuwe loot aan de stam is het project ‘Marum in Beweging’. Na het opheffen van wat we voor het gemak even de Sportfondsen zullen noemen ( Beheer van zwembad en sporthal) bleef er een bedrag over dat besteed moest gaan worden aan ‘Bewegen in Marum’. Nadat vorig jaar een oproep was gedaan in de plaatselijke media kon een beperkt aantal projecten een bijdrage verwachten, en één daarvan is het plan om een Outdoor Fitness Field te realiseren op een tot nu toe ongebruikt stukje terrein bij het oude trainingsveld, vlak bij de sporthal. De gemeente heeft ondertussen groen licht gegeven voor het aanleggen van dit project.

Het voert te ver om alle suggesties, ideeën, voorstellen, gedachtenspinsels, hoe je het ook wil noemen te vermelden. Wel zijn de gesprekspartners het er over eens dat er stappen gezet kunnen worden op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering om de verenigingen sterker te maken. Ook kan de zichtbaarheid van het sportpark vergroot worden door nieuwe sporten aan te bieden en kennismakingsweken te organiseren. Samenwerken en uitwisselen met het IKC is daarnaast een terugkerend thema.

Op 30 augustus zal in een tweede bijeenkomst een poging worden gedaan om  een  zekere orde in de lange lijst van aanbevelingen aan te brengen en een aanzet te formuleren voor een breed gedragen visie op beweging en sportbeoefening in Marum, en dan met name op sportpark De Holten. Voor die avond zullen ook de nu ontbrekende sportclubs uitgenodigd worden. In een later stadium kunnen dan de IKC-ers ( en de gemeente?) aanschuiven. Te denken valt aan de beide basisscholen, maar zeker ook aan de kinder- en buitenschoolse opvang. Na de vakantie meer over dit onderwerp!