• Voorzieningen
  • 30 november 2020

Plannen voor Marum!

‘Marum is een aantrekkelijke plek om te wonen, je hebt hier alles’

MARUM – Reuring in Marum. Er staat van alles op stapel in de derde kern van het Westerkwartier. Volgend voorjaar wordt een start gemaakt met het Integraal Kindcentrum (IKC) op het sportpark de Holten, kunnen bewoners van zorgcentrum De Hoorn alvast uitkijken naar hun nieuwe stulpje en wordt De Plint ontwikkeld, een plek voor maatschappelijke dienstverlening en ontmoeten. En het lijkt erop dat ook woongemeenschap het Knarrenhof er gaat komen. Tot grote vreugde van Jan Willem de Vreeze en Evert Wensink van Marumer Belang. De stichting is door de gemeente gevraagd om mee te denken over herontwikkeling op verschillende locaties in het dorp.

(Het zicht op CBS De Bron, de perfecte locatie voor het Knarrenhof.)

Eerst maar eens over de status van het veel besproken Knarrenhof, de woongemeenschap waar bewoners omkijken naar elkaar en waar je –als het een beetje mee zit- langer zelfstandig kunt blijven wonen. ‘Een Knarrenhof past goed binnen de woonvisie van de gemeente Westerkwartier. Die visie is gericht op twee speerpunten: de gemeente Westerkwartier wil de mooiste woongemeente van
Nederland zijn en er wordt ingezet om langer zelfstandig thuis te wonen. Het sluit goed aan bij het DNA van de gemeente: ‘Dichtbij, Nuchter en Ambitieus’. Er bleek veel belangstelling voor de woonvorm. Zo’n 70 Marumers schreven zich in. Op dit moment zijn de gemeente, woningcorporatie Wold & Waard en de overkoepelende organisatie van het Knarrenhof in gesprek. Het aantal woningen staat ter discussie. Volgens de gemeentelijke regels zijn dat er 23 voor het te bebouwen terrein (op de plek van voormalige basisschool De Bron). De initiatiefgroep ziet het liefst tussen de 30 en 40 woningen op die plek.’ De animo is groot en hoe meer woningen, des te voordeliger kunnen toekomstige bewoners zich er een plekje verschaffen is het idee erachter. ‘Er is discussie over de groenstrook voor het toekomstige Knarrenhof. Je kunt je afvragen of zo’n groot deel groen nodig is wanneer je grondgebonden wilt bouwen. Ook een tweede woonlaag bovenop de eerste zou een goede optie zijn. De plek is ideaal. Het ligt tegen het centrum aan. Toekomstige bewoners kunnen zo even naar de winkels lopen. We zijn ervan overtuigd dat het Knarrenhof er gaat komen. Al zal het niet eerder worden dan 2024 vermoeden we. De Bron moet nog gesloopt en voor alles rond is zijn we al gauw een poos verder. Bovendien heeft het Knarrenhof behoorlijk wat projecten onderhanden’, weten de heren. De initiatiefgroep volgt de ontwikkelingen op de voet!

Verborgen juweeltje

Leek en Zuidhorn zijn dé grote ontwikkelcentra als het gaat om woningbouw. De dorpen liggen in de eerste ring om mensen die nabij Groningen willen wonen op te vangen. Jan-Willem de Vreeze en Evert Wensink maken zich hard voor ontwikkeling van Marum. ‘Marum is een aantrekkelijke regio om te wonen. Het dorp heeft alles: het heeft een sporthal, een zwembad, sportschool, een ATB-route en de voorzieningen zijn op orde. Het is een beetje het verborgen juweeltje in het Westerkwartier. Op dit moment telt Marum bijna 6000 inwoners. De verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren toe zal nemen. Herontwikkeling gaat wat ons betreft boven uitbereiding. Rondom het centrum zijn er voor 5 locaties plannen voor herontwikkeling. Naast de Bron zijn dat de Springplank, de Plint, zorgcentrum De Hoorn en het voormalige gemeentehuis.

             

(Locatie De Springplank en het terrein waar de Plint gebouwd zal worden.)

Voor de Plint liggen er al concrete plannen. De grond is eigendom van een projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat Sociaal Werk de Schans (nu nog gevestigd in het Marheem) erin komt, de bibliotheek er haar intrek neemt en dat de gemeente een stuk invult. Wij zien graag, gezien het maatschappelijke karakter van de Plint, dat er een WMO-loket bij in komt. We willen dienstverlening en ontmoeten met elkaar combineren. Misschien is een gemeenschappelijke ruimte haalbaar waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje. Op deze manier ga je eenzaamheid te lijf.  Hierover voeren we intensieve gesprekken, we zien onszelf een beetje als schakel tussen de verschillende betrokken partijen. Als alles meezit wordt er in het voorjaar van 2021 een start gemaakt met het project.’

De Hoorn

Behalve de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) op het sportpark van Marum wordt ook gestart met de nieuwbouw van zorgcentrum De Hoorn aan de Nachtegaalstraat. Daar verrijzen straks 66 zorgstudio’s die zijn verdeeld over drie verdiepingen. ‘Marum heeft al 25 jaar gewacht op herontwikkeling van het verpleeghuis. Het is de bedoeling om vanuit de zorg meer verbinding te maken met het dorp. Nu is de zorg vooral naar binnen gericht. Daar moet straks verandering in komen. Meer beweging voor ouderen is daar een belangrijk onderdeel van. Naar het zwembad, het centrum en naar plekken om te ontmoeten. De Hoorn valt onder de Zonnehuisgroep. Overal worden locaties van het Zonnehuis gesloten, maar Marum wilden ze behouden. Het is een unieke kans om zorg, maatschappelijke dienstverlening en ontmoeten met elkaar te integreren. Het huidige gebouw is eigendom van Woonzorg Nederland, die ook de nieuwbouw laat uitvoeren. De Zonnehuisgroep huurt het pand van Woonzorg. Het prettige is dat bewoners tijdens de bouw kunnen blijven zitten in het oude pand. Als de nieuwbouw klaar is, wordt het oude pand gesloopt.’

             

(Locaties De Hoorn en het gemeentehuis.)

Ook voor het voormalige gemeentehuis hebben de heren van Marumer Belang nagedacht over herontwikkeling. ‘Een mooie plek voor starterswoningen misschien? Hier zijn nauwelijks woningen voor jongeren (en andere starters) te krijgen. We moeten er voor waken dat Marum geen grijs dorp wordt. Je zou het pand kunnen slopen en er duurzame, nul op de meter appartementen kunnen bouwen. Maar goed, dit is toekomst. Komend voorjaar worden eerst het IKC, de Hoorn en de Plint ontwikkeld. We vinden het prettig dat we als partij mee mogen denken over herontwikkeling binnen ons dorp. We voelen ons gehoord door de gemeente. Op 19 november heeft een gesprek plaatsgevonden met dorpswethouder Hielke Westra en wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi over de invullingen van de woonvisie en woonzorgvisie.’