• Voorzieningen
  • 1 maart 2022

Nieuwsbrief IKC Marum

Zoals u wellicht wel weet wordt er in Marum gewerkt aan de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). In dit gebouw komen de beide basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron. Het biedt ook ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kindercentrum Het Zonnetje gaat dan over in “Quadraten Kinderopvang”. Verder krijgen de GGD met het consultatiebureau en het muziekonderwijs van Het Kunstkwartier ruimte in het nieuwe gebouw. Op deze wijze ontstaat voor alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar in Marum één nieuw gebouw.

Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven over dit project. Hieronder vindt u een link naar de laatste nieuwsbrief met o.a. een bericht van het KunstKwartier. Ook mag u een nieuwe naam voor het IKC bedenken en opsturen. En als laatste: nieuws vanuit de klankbordgroep Verkeer en Veiligheid.

Veel leesplezier!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen