• Voorzieningen
  • 3 februari 2024

Inloopavond werkgroep kwaliteitsimpuls winkelgebied was een succes!

De Hazelaar, woensdagavond 31 januari 2024. De prachtig verlichte entree van de Hazelaar nodigde echt uit om naar binnen te lopen voor de inloopavond van de Werkgroep Kwaliteitsimpuls Winkelgebied Marum. Lokale ondernemers, omwonenden en andere belangstellenden konden hun ideeën kwijt om het centrum van het dorp aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek en aan te passen aan veranderende inzichten over de eisen die aan een modern winkelcentrum gesteld mogen worden. Het project is een initiatief van de gemeente Westerkwartier en betreft de vijf winkelgebieden in de gemeente, behalve Marum ook Grijpskerk, Grootegast, Zuidhorn en Leek.

Resultaat: Ongeveer dertig aanwezigen bogen zich onder de enthousiaste leiding van Geralda de Vries (zelf ook omwonende) over de thema’s die in de uitnodiging aangekondigd werden. Samenwerking, Communicatie, PR en marketing, Functieverbreding en Sfeerverbetering. De werkgroep had ‘experts’ uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de diverse onderwerpen. Johan Schomaker van De Nieuwe Winkelstraat  (dit bureau deed koopstromenonderzoek), Leo Dop, bij de gemeente Westerkwartier verantwoordelijk voor het beleid rondom vergroening en Jacob Mulder van het Platform Toegankelijk Westerkwartier voor de toelichting op de geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking die dit jaar aangelegd gaan worden.

De avond past in een proces van ongeveer een half jaar waarbij na een aantal brainstormsessies een voorlopig plan is opgesteld. Dit plan is tussentijds met de projectleiding van de gemeente besproken en na de inspreekavond zal het aangepast worden. Op 20 maart volgt er dan een presentatie voor de gemeenteraad, waarna de gemeente Westerkwartier zich gaat buigen over de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen van de diverse dorpen.

Wat heeft de avond opgeleverd? De uitkomsten moeten nog op een rijtje worden gezet, maar een voorlopige conclusie kan al wel worden getrokken. Er mag wel wat meer groen komen, al ziet men daar ook wel haken en ogen (denk aan parkeergelegenheid en overlast van blad in de herfst, onderhoud en aanleg, er ligt het een en ander aan leidingen en riolering in de grond). Samenwerking is hier essentieel. Ondernemers, andere belanghebbenden en gemeente zullen de handen ineen moeten slaan om van deze modernisering een succes te maken.