• Voorzieningen
  • 20 oktober 2020

IKC informatiebijeenkomst 7 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober vond in de Kruisweg een informatiebijeenkomst plaats ( in twee coronaproof sessies) georganiseerd door de gemeente Westerkwartier met als onderwerp het te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) op het sportpark de Holten in Marum. Het ging daarbij om het gebouwontwerp, de verkeerssituatie, de sportvelden, het ontwerp bestemmingsplan en de verdere planning. Ook werd bekend gemaakt wie de winnaar is van de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van het IKC. Uitgenodigd waren behalve de bestaande klankbordgroep ook alle direct omwonenden en andere belanghebbenden.