• Voorzieningen
  • 9 februari 2022

Hoogtepunt in Marum; hoogste punt IKC bereikt

Bron: Fiona Huisman, De Krant, februari 2022

Hoogtepunt in Marum; hoogste punt IKC bereikt

‘Dat hebben we gevierd met een bescheiden feestje’

MARUM –  Sinds 30 augustus 2021 wordt er in Marum gebouwd aan het IKC, het integraal kind centrum. Inmiddels is het hoogste punt van het gebouw bereikt. Het was een bescheiden feestje, maar deze kleine mijlpaal is een mooie reden om weer eens naar Marum af te reizen om een kijkje op de bouwplaats te nemen.

Evert Wensink van Marumer Belang staat al op de parkeerplaats te wachten. ‘Ik heb de uitvoerder al even gesproken, we kunnen wel even bij hem naar binnen.’ Gert-Anne van der Bos, uitvoerder van bouwgroep Dijkstra Draisma heeft zijn kantoor in de bovenste laag van twee lagen gestapelde containers. Hij is tevreden met de bouw tot nu toe. ‘We liggen mooi op schema. Als er niks tegen zit zijn we ook op tijd klaar. De planning is dat het gebouw na de zomervakantie betrokken zal worden, en dat lijkt zeker te lukken. Half maart beginnen we het terrein rondom aan te pakken.’ Heeft bouwgroep Dijkstra Draisma geen last van een personeelstekort zoals veel andere bedrijven? Een zuinig lachje. ‘Er kunnen altijd meer mensen bij. Dus wel een beetje te kort ja. Maar we redden het wel.’ Onlangs is het hoogste punt van het gebouw bereikt, de installatietoren. ‘Klopt. We hebben een klein feestje gevierd, met een snack. Bescheiden, ook in verband met Corona.’
Op de bouwplaats is inderdaad te zien dat het gebouw vorm krijgt. Het is een flink complex. ‘Dat moet ook wel,’ vertelt Evert Wensink, ‘Er komt ook van alles in te zitten. Basisscholen de Springplank en de Bron komen er te zitten, maar ook een locatie van de GGD, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Daarnaast nog het KunstKwartier. Eigenlijk zie je hier straks het hele groeiproces van het kind, vanaf het consultatiebureau tot en met de basisschool.’
Is er ook nog ruimte voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld een toneelgezelschap? ‘De facilitair manager van Quadraten heeft gezegd dat het mogelijk moet zij om ’s avonds iets te organiseren. Er komt bijvoorbeeld een grote en brede trap in de hal. Die zou best als een tribune gebruikt kunnen worden.’

Het wordt dus geen multifunctioneel centrum? ‘Nee. Daar hebben we straks de Plint voor, die echt bedoeld is voor maatschappelijke doeleinden. Daar komen de bibliotheek in, sociaal werk de Schans en MFC ’t Marheem. Kijk, Marum heeft niet echt de ruimte voor nieuwe wijken. We moeten dus de ruimtes gebruiken die we hebben. We kunnen niet uitbreiden, we moeten dus inbreiden. Bestaande ruimtes die leegstaan of leeg komen te staan benutten. Zoals de bouw van de Knarrenhof. Dit wordt een complex voor woningen voor 50-plussers, met daarbij nog een aantal tiny-houses. De Knarrenhof wordt gebouwd op het terrein van de basisschool de Bron, die dus naar het IKC verhuist.’
Welke rol speelt Marumer Belang bij dit alles? ‘Marumer Belang bestaat nog niet zo lang. Er was voorheen geen belangengroep nodig. Marum was altijd het grootste dorp van de gemeente. Door de samenvoeging van de gemeentes werd een belangengroep opeens wel nodig. We behartigen de belangen van bewoners in Marum en het postcodegebied. We houden de vinger aan de pols bij zaken als de Knarrenhof, het IKC, maar ook nemen we deel aan de Klankbordgroep Verkeer, die ervoor gaat zorgen dat er een veilige verkeerssituatie ontstaat rond het sportcomplex en het IKC.’
De naam IKC is niet echt een blijvertje waarschijnlijk? ‘Nee, daar gaat de gemeenten een prijsvraag voor uitschrijven. Medio 2022 wordt aan buurtbewoners gevraagd of ze mee willen denken’.

Titia Bijma, directeur van OBS de Springplank is enthousiast over het nieuwe gebouw. ‘Wat wordt het mooi hè? En die kleurschakeringen vind ik prachtig. Ik ben natuurlijk nog maar sinds maart 2021 directeur, dus ik heb de aanloop niet meegemaakt. Maar ik vind het een mooi idee dat we straks samen met CBS de Bron in het gebouw zitten. We doen nu al regelmatig dingen samen. We hadden regelmatig een gezamenlijke pauze, toen dat nog mocht. Ook hebben we een gezamenlijke plusklas, voor kinderen die wat meer uitdaging kunnen hebben. Op de nieuwe locatie hebben we eigen klassen, maar het leerplein – en dat zijn dan eigenlijk de gangen – wordt gedeeld. De kernwaarde van Quadraten is samenwerken. Voor de kinderen belangrijk, want de school is een afspiegeling van de samenleving, van het dorp. We gaan samenwerken, elkaar in elkaars kracht zetten, op een manier waarop we de eigenheid van de school kunnen houden.’

Op welke manier worden andere instituten betrokken? ‘We zijn al bezig om sportclubs hierbij te betrekken. We laten sportclubs zich al presenteren aan de kinderen, door bijvoorbeeld een gymles in huis te halen. Op deze manier maken de kinderen al kennis met de verschillende sporten. Kijk, nog niet alles is helemaal duidelijk vormgegeven, daar zijn we nu druk mee bezig. Maar wat al wel duidelijk is, is dat samenwerken de kern is. Daar gaan we voor.’