• Voorzieningen
  • 3 oktober 2022

Het Kind Centrum heeft een naam!

Op woensdag 21 september 2022 was het zo ver! Na jaren van voorbereiding, verhitte discussie, ontwikkeling en bouw staat er op het complex De Holten een prachtig gebouw waarin behalve de beide basisscholen die Marum telt ook nog andere gebruikers gehuisvest zijn. We moeten dan denken aan de kinderopvang Het Zonnetje dat met ingang van dit schooljaar is opgegaan in de overkoepelende organisatie Quadraten (Wel met behoud van de naam overigens!) en de GGD, die een prominente plek tegenover de hoofdingang heeft gekregen.

Wethouder Schollema hield een toespraak waarin hij iedereen bedankte die de totstandkoming van het kind centrum mogelijk maakte, tenminste, dat denken we, want het enthousiasme van de kinderen kende nauwelijks grenzen. Ze konden niet wachten tot dan eindelijk, eindelijk het doek weggetrokken zou gaan worden en de nieuwe naam van het gebouw tevoorschijn zou komen!

En toen was het zo ver! Kinderen van de beide basisschool en de kinderopvang trokken onder luid gejuich en applaus het doek weg en daar zag de fraai vormgegeven naam het daglicht!

     

Voortaan heet het Kind Centrum ‘Marelint’!

De naam MARE lint heeft meerdere betekenissen:
De naam Marum komt van vroeger van Mare en betekent plaats aan het water, waarin het water het Oud diep is.
Een maar is een (voornamelijk) Groningse naam voor een waterloop. Maren zijn meestal smalle, ondiepe, onregelmatige, soms ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwenlang door het landschap stromen. De naam is verwant aan meer in de betekenis watervlakte. In de negentiende eeuw meende men wel dat de naam ‘grenssloot’ betekende. Verwant is het Duitse woord Maar, dat ‘drasland’ betekent.
Mare staat ook voor een verhaal.
Het verhaal van het kind. Ieder kind neemt zijn of haar eigen verhaal mee naar school. Ieder verhaal is waardevol, mag er zijn en er is ruimte om je eigen verhaal verder uit te bouwen. Door de nieuwe ervaringen die je opdoet wordt het verhaal van een kind verder ontwikkeld.

Lint: Marum is een lintdorp. Een lintdorp is een uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een kanaal, dijk, weg, oeverwal of kreekrug.
Hierdoor ontstaat langgerekte, aaneengesloten bebouwing die ook wel lintbebouwing wordt genoemd. Oorspronkelijk is het een lintdorp rond de Hoornweg, met het centrum bij en aan de Markstraat. De lintbebouwing liep van ‘t Malijk, langs de Kruisweg en de Hoornweg tot De Haar, op een hoger gelegen zandrug.
Lint kun je ook symbolisch zien als een lint gevormd door alle kinderen van het kindcentrum samen. De kinderen vormen een prachtig kleurrijk lint.
En een lint staat ook voor de periode van 0-13 jaar, de leeftijd waarop de kinderen mogen verblijven in het kindcentrum. Het lint heeft verschillende kleuren en schakeringen, zo zijn alle kinderen ook verschillend en vormen toch samen een lint

Een ieder die de opening bijwoonde kon vervolgens rondgeleid worden in het gebouw, en ’s middags was er gelegenheid voor geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen. We denken dat iedereen het wel met ons eens zal zijn dat het een aanwinst is voor het dorp, een mooi licht gebouw met een warme sfeer binnen en een geheel eigen karakter van buitenaf gezien.