• Voorzieningen
  • 5 juli 2019

Glasvezelperikelen in het Westerkwartier!

Dit artikel is geschreven door Jonathan Ploeg voor de website Focus Westerkwartier. Volg de berichtgeving over dit onderwerp (en meer) op Focus Westerkwartier

‘Gemeente, wie gaan jullie steunen: de burger of de commercie?’

De kogel is door de kerk: niets houdt bewonersinitiatief Westerglas meer tegen het Westerkwartier van glasvezel te voorzien. Zelfs de concurrentie niet.

‘Nu of nooit’, ‘geen huurcontract voor 75 jaar’, ‘gezamenlijk profiteren’ en ‘we kunnen het zelf’. Het was erop of eronder eind vorige week. Leden van Westerglas moesten beslissen over het lot van de coöperatie. En de opmerkingen laten er geen twijfel over bestaan: van stoppen willen de leden niets weten.

Jarenlang is Westerglas inmiddels bezig om inwoners van de gemeente Westerkwartier het belang van een snellere internetverbinding in te laten zien. Op meerdere plekken is het bereik namelijk ronduit belabberd. De aanleg van een glasvezelnetwerk moet daar verandering in aanbrengen.

“Het wordt voor betrokkenen wel wat onoverzichtelijk, nu meerdere partijen tegelijk hen benaderen”

                                     GEMEENTE WESTERKWARTIER

De coöperatie richt zich in eerste instantie op een gebied in Zuidelijk Westerkwartier, onder en boven de A7. In dat gebied wonen ruim tweehonderd leden. Maar voordat de aanleg van start kan gaan, moet het ledental naar vierhonderd. En dus gaan leden van de coöperatie daar langs de deuren.

Pijlen op het Westerkwartier

Westerglas is echter niet meer de enige gegadigde. Ook Rodin en Glasdraad, beide commerciële partijen, richten hun pijlen op het Westerkwartier. Rodin kreeg in 2017 van de provincie Groningen opdracht de buitengebieden in de provincie van glasvezel te voorzien. Glasdraad heeft zich kortgeleden in de strijd gemengd.

Rodin richt zich op de zogeheten ‘witte adressen’, huishoudens in het buitengebied waar de internetverbinding zwaar ondermaats is. Daarmee vist het deels in dezelfde vijver als Westerglas. Glasdraad richt zich bewust op adressen buiten het Zuidelijk Westerkwartier, plus kleinere dorpskernen. Beiden zijn nu ‘klanten’ aan het werven.

Concurrentie of geen concurrentie, Westerglas zet door. De coöperatie is op een missie om zichzelf en hun mede-Westerkwartierders van sneller internet te voorzien. “De vraag aan de burgemeester en de wethouders is nu: wie gaan jullie steunen, de burger of de commercie?”, vraagt fanatiek lid Wim Ellens zich af.

De gemeente zegt zich echter nadrukkelijk niet voor één van de partijen uit te willen spreken en beroept zich op haar adviserende rol. Momenteel is zij namelijk in gesprek met de drie gegadigden om afspraken te maken over onder meer de toegestane graafdieptes.

Hoewel de gemeente blij is ‘dat marktpartijen het initiatief hebben genomen om de bedrijven en inwoners in het buitengebied van snel internet te voorzien’,  zegt zij zich ervan bewust te zijn ‘dat het voor betrokkenen wel wat onoverzichtelijk wordt nu meerdere partijen tegelijkertijd de ondernemers en inwoners daarover benaderen’.

‘Samenwerking is kansloos’

Sommige mensen pleiten om diezelfde reden voor een samenwerking van partijen, bijvoorbeeld tussen Westerglas en Glasdraad. Zij zien overeenkomsten. Zo willen beiden 100 procent glasvezel tot in de meterkast, ook voor de grijze adressen. Anders dan Rodin, dat ook (langzamere) draadloze verbindingen levert. Een samenwerking zou een partij als Rodin buiten de gemeente kunnen houden.

Maar daar ziet Westerglas niets in. “Een samenwerking tussen partijen met zeer verschillende doelen is kansloos”, laat Ellens weten. “We hebben namelijk niet een gezamenlijke doel, uiteindelijk willen de commerciëlen opbrengst in de vorm van geld, het enige doel van een investeerder.”

“Westerglas”, vervolgt hij, “staat voor service aan bewoners van het platteland, behoud van leefbaarheid van het platteland. Een glasvezelkabel is een voorwaarde voor die leefbaarheid, daar zullen we ons in de toekomst steeds bewuster worden. We hebben het nodig net als drinkwater en elektriciteit.”

“In het coöperatieve model is er geen noodzaak voor prijsverhoging want de leden zullen dat niet eisen”

JAN HUT, MEDE-OPRICHTER VAN WESTERGLAS

Jan Hut, mede-oprichter van Westerglas, licht toe: “In het commerciële model is er misschien wel concurrentie tussen providers maar het netwerk is in handen van een investeringsmaatschappij (TINC) die het weer doorverkoopt. Die transactie moet uiteindelijk opgebracht worden door de klanten.”

“Nu is al bekend dat de kosten voor het netwerk jaarlijks worden geïndexeerd, dus ieder jaar duurder”, vervolgt hij. “In het coöperatieve model is er geen noodzaak voor prijsverhoging want de leden zullen dat niet eisen in tegenstelling tot aandeelhouders.”

Komende maanden moet duidelijk worden welke partij waar, wanneer en voor hoeveel mensen in de gemeente Westerkwartier glasvezel gaat aanleggen. De ambitie van Westerglas is om daar na de zomer mee te beginnen. Glasdraad begint op zijn vroegst eind dit jaar. Rodin wil evenals Westerglas na de zomer starten.