• Voorzieningen
  • 18 juni 2021

Een Knarrenhof in Marum, gemeente Westerkwartier

Toen duidelijk werd dat cbs De Bron in 2022 gehuisvest zou gaan worden in het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum op het sportcomplex De Holten kreeg een initiatiefgroep onder leiding van Hans Koenders de gelegenheid te onderzoeken of een Knarrenhof op het vrij te komen terrein gerealiseerd zou kunnen worden. Ondertussen is gebleken dat dat inderdaad mogelijk is en dat een dergelijke woonvoorziening voor ouderen op veel serieuze belangstelling mag rekenen. De Stichting Knarrenhof Nederland is in gesprek met de gemeente Westerkwartier en de woningcorporatie Wold & Waard om de bouw van een Knarrenhof werkelijkheid te laten worden.

Onderstaande (door ons ingekorte ) uitnodiging is door de Stichting Knarrenhof gestuurd aan mensen die zich als geïnteresseerde op hun website hebben ingeschreven.

Een Knarrenhof in Marum, gemeente Westerkwartier

Beste belangstellende voor een Knarrenhof in Marum,

De informatiebijeenkomst die plaats vond in maart 2020 bij ‘Ons Centrum’ is alweer even geleden. In de tussentijd is er veel gebeurd. We willen u daarom ook graag op de hoogte brengen van de voortgang en meenemen in de ontwikkelingen.

Informatieavond

We hebben op dinsdag 22 juni een informatieavond van Knarrenhof Marum gepland. Het liefst hadden we deze bijeenkomst in Marum gehouden maar vanwege de corona situatie en regels hebben we ervoor gekozen om de bijeenkomst digitaal te houden.

Met vriendelijke groeten,

Het Knarrenhofteam

Ruben, Peter en Tim