• Voorzieningen
  • 6 januari 2020

Visie gem. Westerkwartier op de hoofdwegenstructuur: vul de enquête in!

Op dit moment werkt de gemeente Westerkwartier aan de studie hoofdwegenstructuur Westerkwartier. De gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 heeft ervoor gezorgd dat de voormalige gemeenten Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn  en een gedeelte van de voormalige gemeente Winsum zijn samengevoegd tot één gemeente: Westerkwartier. Voor de herindeling had iedere gemeente haar eigen visie op het wegennet, de inrichting en de beleidsaccenten. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling ligt er de opgave om te komen tot één gezamenlijke integrale visie voor de hoofdwegenstructuur van het Westerkwartier: Wat zijn de hoofdwegen en waar liggen opgaven voor verbeteringen?

Om meer inzicht te krijgen in de situatie in Westerkwartier omtrent de wijze van verplaatsing (fiets, openbaar vervoer, auto), de hoofdwegenstructuur, aanwezige knelpunten en mogelijke verbetermaatregelen staat er vanaf vandaag een online enquête op de gemeentelijke website. Door het uitvoeren van deze enquête hoopt de gemeente meer achterliggende informatie te ontvangen en daarmee een betere visie op de hoofdwegenstructuur te vormen.

De online enquête kunt u vinden op onderstaande website:

Enquête gesloten

 

De gemeente heeft ons verzocht bovenstaande link met onze achterban te delen, bijvoorbeeld via social media of e-mail. Met uw hulp hoopt de gemeente de respons en representativiteit van de enquête zo groot mogelijk te maken, maar bovenal op deze manier zoveel mogelijk zinvolle informatie te verzamelen. Er is tot en met zondag 9 februari 2020 de gelegenheid om de enquête in te vullen.

In aanvulling op de enquête worden er medio april 2020 meerdere inloopavonden over de studie hoofdwegenstructuur Westerkwartier georganiseerd. Deze vinden plaats op het gemeentehuis in Marum, Leek, Groottegast, Zuidhorn en tevens wordt een inloopavond in Middag georganiseerd. De exacte data van de inloopavonden zijn nog niet bekend, maar deze zijn naar verwachting begin april. Door middel van deze e-mail willen wij u alvast attenderen op de inloopbijeenkomsten.

Voor aanvullende informatie over de studie hoofdwegenstructuur of de enquête kunt u contact opnemen met Kay Scherphof van Roelofs Groep (0546 67 88 88 – k.scherphof@roelofsgroep.nl ) of Theo Vlaming, beleidsmedewerker wegen, verkeer en vervoer van de gemeente Westerkwartier.