• Voorzieningen
  • 10 december 2019

Aan de slag met lege panden in Marum.

Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in de voormalige gemeente Winsum vormen sinds dit jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: voorzitter Jan-Willem de Vreeze van stichting Marumer Belang.

Een jaar voor de herindeling is Marumer Belang opgericht. Waarom? ‘De kern Marum was de belangrijkste kern in de oude gemeente Marum. Om op te komen voor de belangen van het dorp is Marumer Belang opgericht. Door themabijeenkomsten te organiseren hebben we in 2018 in kaart gebracht wat er leeft in het dorp. Die thema’s brengen wij onder de aandacht van de nieuwe gemeente.’

Wat is voor u thema nummer 1 in Marum? ‘Dat is zorg en welzijn. In maart 2020 gaan we over dit thema in gesprek met het dorp. De belangrijkste ouderenvoorziening in Marum is zorgcentrum De Hoorn. Er is een plan ontwikkeld om te komen tot nieuwbouw. Zonnehuisgroep Noord is hierover in gesprek met pandeigenaar Woonzorg Nederland. Of het lukt om te komen tot een nieuw huurcontract is even afwachten. Onze kritiek is dat de Zonnehuisgroep Noord nogal naar binnen is gericht. Wij nodigen de Zonnehuisgroep uit om De Hoorn een centrale rol te laten spelen in de zorgvoorziening van ons hele dorp.’

Hoe verloopt uw contact met de nieuwe gemeente? ‘We schuiven tweemaal per jaar aan tafel bij dorpswethouder Hielke Westra en een ambtelijke dorpsondersteuner. Tot nu toe hebben we steeds een goedgevulde agenda. Eigenlijk missen we de oude gemeente nog niet. We vinden wel dat Marum wat magertjes aan bod komt in de Perspectiefnota die Westerkwartier dit voorjaar heeft uitgebracht. Slechts op drie punten komt Marum in dit stuk aan bod: de toekomst van De Hoorn, het Integraal Kind Centrum (IKC) en de ATB-route.’

Wat mist u in het beleid? ‘De komende jaren komen er nogal wat gebouwen vrij in het dorp Marum. Dat zijn de beide schoolgebouwen die opgaan in het IKC. Maar we houden er rekening mee dat op termijn ook het bestaande gemeentehuis vrijkomt. Leegstand van zulke dominante panden in het centrum doet het dorp natuurlijk geen goed. Als het aan ons ligt, gaat Westerkwartier aan de slag met het ontwikkeling van inbreidingsplannen op de plek van de twee huidige scholen. Wij zien graag dat Marum erin slaagt om jonge gezinnen vast te houden. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk aandacht voor het belang van de bouw van starterswoningen.’

(Het is niet zo dat er niets gebeurt, zo verhuist keurslager Jan Willem Blanke naar de overkant, het voormalige DA pand)

Hoe blij met u met de nieuwe Lidl in Marum nu het Lidl-pand als gevolg van de nieuwbouw leegstaat? ‘De nieuwe Lidl vinden wij een prachtige blikvanger voor Marum. Ook Albert Heijn heeft een fraaie upgrading ondergaan. Die beide supermarkten oefenen zoveel aantrekkingskracht uit in het centrum dat het mogelijk moet zijn om nieuwe huurders te vinden voor het oude Lidl-pand. We zijn blij met de centrumontwikkeling die is gerealiseerd in Marum. De grote vraag naar woningbouw in ons dorp is behalve aan de aantrekkelijke ligging vlakbij de A7 mede te danken aan ons hoge voorzieningenniveau.’