• Sociaal
  • 2 juni 2020

WhatsApp Buurtpreventie

Wat is het?

WhatsApp groepen zijn een goed middel om bij te dragen aan een leefbare en veilige buurt. Buurtbewoners die lid zijn van een WhatsApp groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden. Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst 112 en informeert daarna de buren via de groep.

Ook in de gemeente Westerkwartier zijn in verschillende wijken en buurten WhatsApp groepen actief en zijn buurtpreventie WhatsApp borden geplaatst.