• Sociaal
  • 12 november 2022

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Springplank, stand van zaken in november.

In een brief aan de omwonenden van 23 september schrijft burgemeester van der Tuuk dat hij het besluit heeft genomen om  in de leegstaande basisschool de Springplank Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Na een grondige verbouwing zouden per half november de eerste bewoners welkom geheten kunnen worden. Marumer Belang nam op 9 november alvast een kijkje om verslag te kunnen doen van de stand van zaken rondom de voormalige basisschool aan de Dorpshuisstraat.

   

Foto boven: Dit zal de centrale ingang gaan worden van het opvangcentrum.

Foto onder: Receptie bij de ingang.

Om maar met deur in huis te vallen: Half november de eerste mensen ontvangen was wel wat optimistisch gedacht. De rondleiding die locatie coördinator Maurice de Thomis ons gaf liet zien dat er hard gewerkt wordt om de lokalen te splitsen en er kamers van te maken voor ongeveer 5 personen. De voorbereidingen voor het plaatsen van keukenapparatuur, douches en toiletten zijn in volle gang. Ook de gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping, zeg maar de huiskamer, en het leslokaal moeten nog worden ingericht. Wel is er al wifi, maar verwarming en verlichting worden in de komende weken zodanig aangepast dat duurzaamheid optimaal is en energieverbruik zo efficiënt mogelijk.

   

Foto boven: Maurice de Thomis.

Foto onder: Lokaal wat omgebouwd wordt tot een kamer/leefruimte voor 5 personen.

Er wordt nu uitgegaan van begin december, en gezien het tempo waarin de aanpassing van het gebouw verloopt lijkt dat haalbaar. De beide locatie coördinatoren, behalve de al genoemde Maurice ook Harjan Toutenhoofd, verwachten dat de instroom vrij snel op gang zal komen met de winter op komst en het  oorlogsgeweld dat almaar voortduurt.

   

Foto boven: Leslokaal.

Foto onder: Gemeenschappelijke ruimte.

We kunnen wel stellen dat de opvang sober maar netjes is. De centrale ruimtes worden door een schoonmaakbedrijf op orde gehouden, de bewoners zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kamers. Er wordt van uitgegaan dat veel bewoners snel aan het werk willen, de kinderen zijn leerplichtig en gaan dus naar school. Voor hen zijn schakelklassen in Grootegast gevormd. De volwassenen kunnen in het interne leslokaal een cursus Nederlands krijgen. Naast de locatie coördinatoren zijn er een groot deel van de dag woonbegeleiders aanwezig. Om de veiligheid van bewoners én omwonenden te waarborgen is er vierentwintig uur per dag beveiliging aanwezig. De regels zijn strak, bij aankomst tekenen de bewoners voor de huisregels die aan hen voorgelegd worden. Zo moet het bijvoorbeeld om tien uur ’s avonds stil zijn. Inbreuk op de regels wordt besproken, zo nodig wordt er gewaarschuwd of bestraft door uitsluiting.

   

Beide foto’s: Douches.

Marumer Belang mocht ’s avonds aanschuiven bij de informatiebijeenkomst voor ondernemers uit het dorp. De opkomst was teleurstellend, maar in ieder geval was de ondernemersvereniging goed vertegenwoordigd en kan er goed verslag gedaan worden van het heldere verhaal van het projectteam. Zo is besproken hoe er gehandeld kan worden in geval van overlast; Er is altijd iemand beschikbaar om de telefoon aan te nemen, de telefoonnummers zullen binnenkort gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en er zal nog een brief uitgaan. Erwin van de Maesen de Sombreff, projectleider van de opvang van Oekraïners in het Westerkwartier verzekerde de aanwezigen er van dat er zo veel mogelijk lokaal ingekocht wordt.

   

Foto boven: Dit zal de centrale keuken worden.

Foto onder: De verbouw is in volle gang.

Er zijn heel wat praktische zaken waar je tegen aan loopt bij de opvang van deze vluchtelingen. Hoe ga je met cultuurverschillen om? Hoe krijg je het voor elkaar om Oekraïners zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving? Hoe regel je vervoer en hoe zorg je er voor dat kinderen kunnen sporten? En dit zijn nog maar een paar vragen uit vele.

De aanwezige ondernemers  bekeken na afloop het gebouw. We meenden te proeven dat ze wel vertrouwen hebben in de organisatie van de opvang en de bereidheid van het projectteam om een luisterend oor te hebben voor eventuele problematiek die de ondernemers mochten ondervinden. We houden u op de hoogte!