• Sociaal
  • 30 januari 2019

Taalhuis Marum kent geen drempels

Taalhuis Marum kent geen drempels

“Wat is er nu mooier dan je kleinkinderen te kunnen voorlezen?”

MARUM – Je staat er vaak niet bij stil, maar er zijn ook vandaag de dag nog veel Nederlanders die moeite hebben met de Nederlandse taal. En dan gaat het niet altijd over de nieuwe Nederlanders, stelt Ineke Punte. “Ook mensen die hier geboren zijn, die Nederlands als moedertaal spreken kunnen problemen ervaren.” Als Taalhuiscoördinator mag Ineke onder meer het Taalhuis in de bibliotheek van Marum vorm geven. In januari 2018 is het Taalhuis van start gegaan en er zijn inmiddels een aantal mooie successen geboekt. “Maar het kan altijd beter”, vindt ze. “We merken dat er nog altijd een taboe rust op taalproblemen en –achterstanden, en dat is helemaal niet nodig.”

Het Taalhuis is een initiatief van Alfa College, Biblionet en de St. Lezen en schrijven, die zich samen met de verschillende gemeenten ten doel hebben gesteld de taalvaardigheid in vele Noord-Nederlandse gemeenten te verbeteren. “Dus ook in het Westerkwartier”, vertelt Ineke. “In Grootegast heeft het Taalhuis inmiddels een grote vlucht genomen en mogen we gerust spreken van een succes.

Alhoewel we in Marum al diverse mensen hebben geholpen moet ik zeggen dat het Marumer Taalhuis nog wel wat bekender mag worden.” Ook Marum heeft namelijk nog genoeg inwoners die de taal niet machtig zijn op een niveau dat zij zelf moeilijke brieven van bijvoorbeeld overheidsinstanties kunnen lezen of cursussen succesvol kunnen afronden om verder te komen in hun carrière. “En laat ik het ook wat dichterbij halen door te stellen dat het toch ontzettend mooi is om je kleinkinderen voor te kunnen lezen?”, zegt Ineke. “Er zijn écht nog altijd heel veel mensen die zich van smoesje naar excuus wurmen om maar niet te hoeven voorlezen. Het is belangrijk dat we deze mensen bereiken. Dat we het taboe doorbreken en zorgen dat er geen drempels zijn om een taalcursus te volgen. Immers, als je wilt leren naaien, geef je je toch ook op voor een naaicursus?” Volgens Ineke leeft het idee dat mensen terug naar school worden gestuurd en het beruchte leesplankje voorgezet krijgen. “Dat is dus niet zo”, legt ze de procedure uit. “Tegenwoordig zijn er zoveel meer, en nieuwere manieren om de lees- en taalvaardigheid te verbeteren.” Voorwaarde om deel te nemen aan het Taalhuis is wel dat deelnemers al wel redelijk Nederlands spreken. “Dat zal voor de mensen die Nederlands als moedertaal hebben geen probleem zijn”, vertelt Ineke. “Voor nieuwe Nederlanders geldt dat ze eerste ingeburgerd moeten zijn.” Aanmelden is simpel en kan door gewoon de bibliotheek binnen te stappen tijdens de openingstijden of door te bellen met Ineke Punte (telefoonnummer onderaan dit artikel). “Dan ga ik als Taalhuiscoördinator met de deelnemer in gesprek om te kijken waar het probleem zit. Dat kan namelijk van alles zijn; de spelling, opbouw van zinnen of het jezelf gewoonweg niet kunnen redden in een gesprek. Zodra we in kaart hebben waar het euvel zit maken we een persoonlijk plan, met lesmateriaal op maat en zoeken we een vrijwilliger die goed bij de deelnemer past. Maatwerk, zodat de kans op succes zo groot mogelijk is.” Ineke Punte begrijpt dat er vorm van schaamte is. “Natuurlijk is niet kunnen naaien of bouwen iets heel anders dan niet of slecht kunnen lezen. Wij snappen ook dat er een drempel is, maar laat ik vooral benadrukken dat we vele integere vrijwilligers hebben. Laat smoesjes niet je leven en toekomst bepalen, maar laat je bijspijkeren. Mensen die we inmiddels hebben geholpen zeggen blij te zijn de stap te hebben genomen, het heeft levens veranderd en zelfs banen gered.” Dus; weet u iemand in uw omgeving die moeite heeft met lezen en schrijven, kom samen eens langs in de bibliotheek op donderdagmiddag tussen 13.00-15.00, dan kan Ineke u alles uitleggen. Aanmelden kan op andere tijden altijd aan de balie van de Marumer bibliotheek aan de Molenstraat 34 of telefonisch bij Ineke Punte op 06-13932045. Hier kunnen ook vrijwilligers zich melden, “want extra helpende handen zijn altijd welkom”, besluit Ineke. “Nieuwe vrijwilligers krijgen van ons een cursus aangeboden in vier dagdelen zodat zij goed beslagen en voorbereid ten ijs komen.”

Ineke Punte, 06-13932045