• Sociaal
  • 14 augustus 2020

Sta op en kom met ideeën voor bewegen!

MARUM – Voor het dorp Marum is een substantieel bedrag beschikbaar om te besteden aan bewegen en gezondheid. Dat is te danken aan de oude Stichting Sport en Zwem-accommodatie Marum, waar het beheer van De Holten en Wotterwille onder vielen. Dankzij het oplettende bestuur is het geld dat bij de overdracht van het beheer nog op de rekening stond nog steeds beschikbaar. Marumers mogen tot 15 september ideeën aanleveren tot een bedrag van 10.000 (!) euro.

Oud-bestuurslid Jan Willem Hesselink en Geert Kooiker van Marumer Belang hebben sinds de privatisering van sporthal De Holten en zwembad Wotterwille er voor gezorgd dat het overgebleven kapitaal voor Marum beschikbaar is gebleven. Hesselink: “De doelstelling van de oude stichting was bewegen en gezondheid. Daar moet het te besteden bedrag aan voldoen. Dat hebben we in goed overleg met de oude gemeente Marum en nieuwe gemeente Westerkwartier afgesproken. Daarom is er nu een groot bedrag beschikbaar. Wie ideeën heeft voor blijvende voorzieningen in het dorp die goed toegankelijk zijn, is welkom. We willen graag horen waar behoefte aan is”.

Kooiker wijst als voorbeeld naar een idee op de Lindsterlaan. “Daar zijn bordjes opgehangen met  oefeningen die je kunt doen. Toen het centrumplan nog in ontwikkeling was hadden we verregaande plannen voor een beweegtuin. Maar de verplaatsing van De Hoorn ging niet door en daarmee verviel ook dit plan. Het geldbedrag is trouwens alleen bedoeld voor het dorp Marum. Ook verenigingen of buurtcomités zijn welkom met voorstellen.”

Ideeën kunnen tot 15 september per e-mail worden aangeleverd bij Hesselink via e-mail janwillem.hesselink@gmail.com of bij het bestuur van Marumer Belang (info@marumerbelang.nl) die samen met de voormalige Stichting Sport en Zwem-accommodatie Marum er voor zorgt dat het bedrag goed wordt besteed. Deze unieke kans kun je niet laten lopen!