• Sociaal
  • 2 december 2021

Marum een Leven Lang in Beweging!

Sinds de eerste sessie op 22 juni 2021 is er al het een en ander gebeurd wat betreft het toekomstig samenleven op het complex ‘De Holten’.  Zo is er door de vertegenwoordigers van diverse sportclubs, het project ‘Marum in Beweging’ en maatschappelijke organisaties op 30 augustus gesproken over de voorwaarden waaraan een dergelijke samenwerking moet voldoen om succesvol te kunnen zijn.  Er moet sprake zijn van goede communicatie in een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners, er moet een goede structuur opgezet worden voor de praktische uitvoering van de samenwerking en natuurlijk moet de financiering geregeld zijn. Afspraken hierover moeten terugkomen in een visiedocument.

Op 9 november vond er op initiatief van de gemeente Westerkwartier in cbs De Bron een bijeenkomst plaats waar de kennismaking van de toekomstige bewoners van het IKC en de andere gebruikers van het complex centraal stond. Een nuttige sessie waarbij afgesproken is dat er in klein comité een vervolgafspraak voorbereid wordt waarin de uitkomsten van het kantineoverleg van de sportclubs een plek krijgen.

Een week later, op 15 november, werd er in de kantine van de sv Marum door een selecte groep (waarbij ondertussen ook de tennisvereniging is aangesloten) een eerste concept-visiedocument besproken. Een bijgeschaafde en aangescherpte versie wordt nog in december  aan de deelnemende clubs voorgelegd. Begin 2022 kan het dan in brede kring gebruikt worden om Marum een Leven Lang in Beweging te krijgen!

Lees ook: Samen sporten op de Holten