• Sociaal
  • 6 september 2018

Buurtbemiddeling van start in Marum

Buurtbemiddeling van start in Westerkwartier

In gesprek met “boze buren”

Al meer dan 270 gemeenten in Nederland maken al jaren succesvol gebruik van buurtbemiddeling bij burenoverlast en onenigheid. Tot op heden was er nog geen buurtbemiddeling in het Westerkwartier, maar per 1 maart 2018 is het ook inzetbaar in de gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast.

De landelijke resultaten spreken voor zich. Meer dan 70% van de aangemelde zaken wordt opgelost na buurtbemiddeling. Onlangs heeft het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) zich nog in de media uitgelaten over het grote belang van buurtbemiddeling. Hoog tijd dus dat ook de inwoners van het Westerkwartier gebruik kunnen maken van deze dienstverlening.
Door een bemiddelingsgesprek aan te gaan hoeven er geen dure, emotionele en tijdsintensieve stappen te worden ondernomen. De ervaring leert dat de buren zelf, met begeleiding van de bemiddelaars, vaak tot een goede oplossing komen. En dat werkt beter dan een oplossing opleggen of een conflict beslechten bij de rechter. Want een rechter kan wel opleggen wat de wet zegt, maar daarmee is het onderlinge contact nog niet hersteld en dus een duurzame oplossing niet in zicht.
Iedereen wil een veilig en fijn thuis. Jarenlange burenruzies lijden vaak tot stress, ziekte en slapeloze nachten. Het kan veel impact hebben op iemands leven. Terwijl de oplossing vaak dichterbij is dan men denkt.

Buurtbemiddeling wordt vooral ingezet bij onenigheid tussen buren of bij overlast in wijken of buurten. Denk hierbij aan stankoverlast, geluidsoverlast of overlast door dieren of kinderen. Helaas is het nog te vaak zo dat problemen escaleren als er geen buurtbemiddeling wordt ingezet. Goede voorbeelden zijn de zaken die bij het TV- programma “de Rijdende Rechter” terechtkomen. Deze zaken zijn dan al te ver geëscaleerd om mensen nog gelukkig naast elkaar te laten leven.
Ook de gemeenten, hulpverlening, woningbouwverenigingen en de politie (allen samenwerkingspartners) zien de meerwaarde van buurtbemiddeling. Een belangrijk deel van die meerwaarde ligt in de neutraliteit en vertrouwelijkheid. De grote kracht van de bemiddelaars is namelijk dat ze belangeloos de boze buren begeleiden richting een oplossing.

Op 13 september om 14:00 uur wordt Buurtbemiddeling Westerkwartier officieel geopend door de 4 burgemeesters van Westerkwartier. Dit zal plaatsvinden in mfc ’t Marheem in Marum. Er staat tevens een hilarisch toneelstuk over bemiddeling op de agenda en er zijn hapjes en drankjes.
Mocht u meer willen weten over buurtbemiddeling dan bent u van harte welkom!

Contactgegevens:
Fleur de Vries, coördinator Buurtbemiddeling Westerkwartier
06-18477353 / fdevries@spinn.nl