• Marumer Belang
  • 26 mei 2024

Steun Stichting Marumer Belang!

We bestaan sinds januari 2018. Aanleiding was de herindeling in ons deel van de provincie en het ontstaan van de gemeente Westerkwartier. De gemeente Marum werd hierdoor opgeheven en de korte lijnen naar het gemeentebestuur zouden wegvallen voor de inwoners van het dorp Marum. Er zou een gat in de communicatie ontstaan. Wij willen dat opvullen.

Dit doen we door te verbinden met gemeente en maatschappelijke groeperingen, door thema bijeenkomsten te houden en door digitaal actief te zijn. Onze input halen we uit deze activiteiten. Een belangrijk resultaat van deze activiteiten is onze dorpsvisie.

Het is voor ons de basis om te overleggen met bijvoorbeeld het gemeentebestuur. Kort gezegd willen wij een aansprekend podium zijn voor Marum om de belangen van het dorp goed te behartigen.

Natuurlijk hebben we ook een eigen mening. We zijn betrokken bij het dorp, zijn hier geworteld en willen, ieder op zijn eigen wijze, zien dat Marum blijft bloeien. We zijn trots op ons dorp en daar willen we wat voor doen. Daartoe vormen wij een bestuur. Met passie voor het dorp en plezier met elkaar.

Als stichting genereren we geen inkomsten en zijn we afhankelijk van sponsoren en donateurs. Zo kunnen we onze Marumer stem laten gelden in de gemeente Westerkwartier.

Wat we doen met uw bijdrage:

Met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken die we maken om als stichting te kunnen blijven bestaan. Denk hierbij aan kosten voor vergaderingen en andere bijeenkomsten, drukwerk en onderhoud van onze website.

Scan hieronder de QR-code en steun onze stichting!

Klik hier voor de link