• Marumer Belang
  • 21 februari 2024

Marumer Belang heeft een nieuwe voorzitter!

Goed nieuws voor Marumer Belang! We hebben een nieuwe voorzitter. Hij heet Otto de Gries, Oost-Groninger van geboorte, opgegroeid in Nieuwolda, maar al sinds 2012 woonachtig in Marum en getrouwd met een Marumse. Hij is makelaar van beroep, mede-eigenaar van een makelaarskantoor in Groningen en Marum. Otto is als leider van het voetbalteam van zijn zoon al enigszins bekend met het verenigingsleven in het dorp, maar reageerde op onze vacature omdat hij zich herkent in ons streven naar meer verbinding in het dorp en de wens om de belangen van Marum te behartigen in de gemeente Westerkwartier.

De vuurdoop was zijn korte speech aan het begin van de nieuwjaarsreceptie die we samen met de Ondernemersvereniging Marum op 17 januari organiseerden in de Hazelaar en het door wethouder Haze geopende IDO-spreekuur de dag erna. Er speelt meer in onze dorpsgemeenschap dan een oppervlakkig geïnteresseerde dorpsbewoner denkt, daar is hij naar eigen zeggen al vrij snel achter gekomen. En al heeft hij tot op heden geen echte bestuurlijke functie bekleed heeft hij er zin in om voorzitter van ons bestuur te zijn!

Dat zal ook nodig zijn, want helaas heeft onze secretaris Christa Smink aangekondigd dat ze na vijf jaar trouwe dienst haar taken in het voorjaar zal neerleggen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar versterking in ons bestuur! Wil je een steentje bijdragen aan het op de kaart blijven houden van het dorp Marum? Of wil je meer informatie over ons en wat we doen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info@marumerbelang.nl , via het contactformulier op onze website, www.marumerbelang.nl of spreek ons eens aan in het dorp!