• Milieu
  • 24 september 2021

Zaterdag 18 september 2021: World Cleanup Day, maar dan in Marum!

In navolging van activiteiten over de hele wereld vonden ook in het Westerkwartier opruimacties plaats. Een groepje vrijwilligers ging in Marum met door de gemeente verstrekte grijpers en vuilniszakken de straat op om afval te rapen. Voor de zichtbaarheid waren ook hesjes verstrekt.

Verzamelen bij het oude gemeentehuis om half elf en dan in groepjes aan de slag! Het goede nieuws is dat initiatiefnemer Tamara dacht haar eigen buurt te kunnen opschonen, maar veel afval was er niet te vinden! Dan maar richting vroegere trambaan aan de rand van het dorp, en daar was meer te ‘halen’! Je zou haast kunnen concluderen dat men meer verantwoordelijkheid voelt voor de eigen directe omgeving dan voor de openbare ruimte verder weg.

Dat de gemeente Westerkwartier dit soort activiteiten toejuicht bleek uit het feit dat wethouder Hielke Westra een handje kwam helpen. Hij was ook al in Leek geweest en ging daarna nog naar Ezinge, maar maakte tijd vrij om de enthousiaste kinderen (en hun ouders, grootouders en andere aanwezigen) te ondersteunen. Hij beloonde ze zelfs met iets lekkers!

Alle kleine beetjes helpen, en misschien kunnen we de volgende keer (en die komt er zeker) met een nog groter aantal opruimers onze omgeving van ongewenst afval ontdoen! In de tussentijd kunnen we allemaal natuurlijk als we gaan wandelen ook een zakje meenemen om afval in te doen dat we langs de kant van de weg zien liggen. Wordt vervolgd!