• Milieu
  • 23 oktober 2023

Aanleg waterberging en opnieuw inrichten oude marktterrein aan de Olmen te Marum

Met vriendelijke toestemming van Jouke de Vries van de gemeente Westerkwartier publiceren we hieronder informatie over de werkzaamheden aan De Olmen.

Aanleiding:

In de zomer van 2021 kreeg Marum twee keer kort achter elkaar te maken met wateroverlast door hevige regenval. Vooral in het centrum bij de nieuwe bibliotheek was de overlast ernstig, er stond wel 40 cm water op de weg.

Om overlast in de toekomst te voorkomen maken we een ondergrondse waterberging op de plek van het oude marktterrein aan de Olmen. We kijken daarbij ook of we het water in de berging kunnen gebruiken als buffer voor bluswater.

Wat gaan we doen?

De verharding van de parkeerplaats wordt geheel verwijderd om de ondergrondse berging te kunnen maken. De bomen op de parkeerplaats blijven staan waar dit kan. De bomen die in de weg staan worden weggehaald en na realisatie van de berging worden enkele bomen weer teruggeplaatst.

Om een droge bouwput te kunnen maken zonder dat dit invloed heeft op de omgeving, wordt eerst een (tijdelijke) stalen grondwaterkerende damwand rondom aangebracht. Daarna wordt er tot ca. 4 m diepte ontgraven.

Na realisatie van de berging wordt het boventerrein opnieuw ingericht met enkele parkeerplaatsen en veel groen. De invulling gaan we samen met de omwonenden oppakken.

Wanneer is het werk gepland?

– week 41 t/m 44: omlegging waterleiding;

– week 42 en 43: verwijderen verhardingen op en riolering onder de parkeerplaats;

– week 43: weghalen van de bomen;

– week 44 en 45: aanbrengen damwand;

– week 45 t/m week 1 : bouw van de berging en verwijderen damwand.

– Voorjaar 2024: herinrichting voormalige parkeerplaats boven de waterberging

Wie voert het werk uit?

Het bedrijf Waterblock uit Breda bouwt de waterberging.

W-DAM uit Beek en Donk zorgt voor de tijdelijke damwand.

Wegenbouwbedrijf Jansma en van Dijk uit Buitenpost doet alle andere bijkomende werkzaamheden zoals opruimen terrein, graafwerk, aanpassingen bestaande riolering enz.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens het werk is de Wilgenlaan en de Kastanjelaan naast de parkeerplaats afgesloten, dit is voor de opslag van de bouwmaterialen en de bouwketen.

Enkele kengetallen:

Om een indruk te krijgen van de afmetingen van de berging hierbij enkele kengetallen:

– Inhoud berging 935 m3 (935.000 liter)

– Afmeting buitenwerks lxbxh (45x9x3 m)

– 146 m stalen damwand tot diepte van 6 m

– ca. 2455 m3 ontgraving

Klik op de link hieronder om het werk live te kunnen volgen:

Livebeeld realisatie waterbergingskelder