• Milieu
  • 1 juli 2020

Persbericht Landschapsbeheer Groningen

PERSBERICHT  –  Groningen, 16 juni 2020 

Help mee ons unieke coulissenlandschap te behouden

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Om dit doel te realiseren worden eigenaren gezocht die een singel willen laten herstellen.

Uniek landschap

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Werkzaamheden

Het project richt zich op verdwenen singels en bestaande singels die kunnen worden verbeterd. Er wordt gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De singels worden voorzien van een raster om aantasting door vee te voorkomen.

Doe mee!

Woont u in het Zuidelijk Westerkwartier en wilt u een elzensingel of houtsingel herstellen op uw grond? Op www.landschapsbeheergroningen.nl vindt u meer informatie over het project. U kunt ook contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen, 050-534 51 99.

Het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.