• Marumer Belang
  • 5 februari 2024

Dorpsbudget Marum

De aanvragen voor de eerste ronde van het Dorpsbudget zijn inmiddels binnen en worden in behandeling genomen. Fijn dat er vanuit verschillende kanten een beroep wordt gedaan op dit budget die de leefbaarheid in het dorp een boost kan geven. Eén van de voorwaarden voor het aanvragen van dit dorpsbudget is, bij goedkeuring, een fotoverslag aanleveren bij Marumer Belang zodat wij deze kunnen plaatsen op  onze website. Dit werd ook gedaan door Wouter Raven namens de Ondernemersvereniging Marum. Er werd door hun een aanvraag gedaan voor de kerstmarkt en dan specifiek voor een paar extra kerstbomen in het centrum tijdens de kerstperiode en de aanloop hiervan. Hieronder hun verslag:

‘’Centrum van Marum in kerstsferen dankzij bijdrage dorpsbudget van Marumer Belang’’

Op 7 december kon Marum weer genieten van de kerstmarkt in het centrum. De organisatie was, net als voorgaande edities, in handen van Ondernemersvereniging Marum.

Dankzij de extra bijdrage uit het dorpsbudget van Marumer Belang kon deze kerstmarkt weer georganiseerd worden voor én door Marum!

Ook de prachtig versierde kerstbomen in het centrum zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het dorpsbudget.

Ondernemersvereniging Marum bedankt Marumer Belang en de Gemeente Westerkwartier voor het beschikbaar stellen van deze bijdrages.