• Marumer Belang
  • 11 juli 2022

Marumer Belang neemt op eigen wijze afscheid van wethouder Hielke Westra!

Vriend en vijand betreuren het dat Hielke Westra niet meer terugkeert als wethouder in het nieuwe college dat binnenkort wordt geïnstalleerd, zo valt her en der in de media te beluisteren. Of hij überhaupt vijanden had weten we niet, maar voor ons was de wethouder met het dorp Marum in zijn portefeuille een goede en betrouwbare gesprekspartner. We hadden tweemaal per jaar een regulier overleg, daarnaast was de drempel om een en ander te bespreken laag. Zijn betrokkenheid bij Marum bleek een paar jaar geleden toen hij aangaf graag een rondje te willen doen langs plekken in het dorp waar ontwikkelingen te verwachten waren.

We ontvingen hem toen op de plek waar we op 5 juli afscheid van hem namen als wethouder, namelijk de Marumerlage. We fietsten in de stromende regen langs de Poort, de timmerfabriek, Alberdaheerd, via de Dorpshuisstraat naar de Springplank en vervolgens door het centrum naar de Hoorn en de Holten. Ondertussen is er op een aantal van de genoemde locaties al sprake van verandering in het landschap, om het maar eens beeldend te zeggen. De nieuwe Hoorn staat er, evenals het nieuwe schoolgebouw. De Plint is bijna klaar en aan de Alberdaheerd wordt driftig gebouwd.

Terugkijkend op de afgelopen jaren sprak de (nu nog) wethouder zijn waardering uit voor de positief-kritische houding van Marumer Belang. Natuurlijk was er wel eens wat frictie, maar in het algemeen werd er met open vizier gediscussieerd en kwamen we tot werkbare afspraken. Dat we in zijn periode als wethouder door de gemeente Westerkwartier meer en meer als serieuze gesprekspartner werden gezien mag blijken uit het feit dat we straks namens de gemeente het dorpsbudget mogen beheren en daaruit financieel aan initiatieven van Marumers kunnen bijdragen. Daarnaast merken we dat we steeds vaker bij ontwikkelingen worden betrokken om mee te denken en te praten, ook al zien we hier nog ruimte voor verbetering.

We hebben Hielke als blijk van waardering een Marums mandje aangeboden met flesjes Marumer Non van de Vrolijcke Joncker, de Edammer uit onze eigen kaasfabriek, eigengemaakte jam van Grietje en boeken van Trimunter schrijver en dichter Melle Hijlkema!