• Marumer Belang
  • 5 september 2019

Marumer Belang naar woonvisiebijeenkomst van gemeente Westerkwartier!

De gemeente Westerkwartier organiseerde op woensdagavond 4 september een bijeenkomst voor belangenorganisaties van kernen in de gemeente om hun mening te horen over de te ontwikkelen woonvisie voor de komende tien jaar. Eerder al was er de mogelijkheid voor inwoners om via een enquĂȘte hun mening te ventileren. De komende maanden zal er een concept-woonvisie worden opgesteld waarop nog kan worden gereageerd.

Marumer Belang was goed vertegenwoordigd om de visie op wonen in Marum te verduidelijken. We hebben aangegeven dat er behoefte is aan betaalbare woningen voor starters, woningbouw voor ouderen in diverse varianten (met of zonder ingebouwde zorgmogelijkheden bijvoorbeeld) en dat er aandacht moet zijn voor ontwikkeling van het bestand aan betaalbare en duurzame huurwoningen. Zie ook het betreffende stuk in onze dorpsvisie!

We vonden de bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met bureau KAW informatief en nuttig. We hadden na afloop het gevoel dat er goed geluisterd is naar de woonwensen van de diverse dorpen en dat die terug te vinden zullen zijn in de concept-woonvisie. Wordt vervolgd!

(De tekeningen zijn gemaakt door Stefan Kruis. Ze vormen een samenvatting van hetgeen door de deelnemers aan de bijeenkomst naar voren is gebracht. )