• Marumer Belang
  • 26 april 2021

Marumer Belang gaat voor een gemeenteloket in de Plint!

Vandaag, maandag 26 april 2021, begint de discussie over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke diensten. Er is onderzoek gedaan naar┬á verschillende opties voor mogelijke toekomstbestendige locaties. Vanavond wordt de gemeenteraad hierover ge├»nformeerd. We zijn benieuwd of de slogan DNA (Dichtbij, Nuchter en Ambitieus) voldoende aan bod komt…

Als het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is dat die plaatsvindt daar waar de inwoner dat wenst dan zouden wij graag willen weten van de Marumers of ze het met ons eens zijn dat een gemeentelijk loket in de Plint wenselijk is. We moeten de vinger aan de pols houden waar het gaat om het voorzieningenniveau van ons dorp. Marumer Belang wil de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners van Marum en de omliggende dorpen op peil houden door het openen van een dergelijk loket in de Plint, waar ook de bibliotheek en de Schans een plek krijgen. In de plannen van de gemeente Westerkwartier vinden we daarover (vooralsnog) niets terug.

Wordt vervolgd!