• Marumer Belang
  • 25 januari 2021

Marumer Belang blikt terug op 2020 en kijkt vooruit naar 2021

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Jan Willem de Vreeze (voorzitter)

2020 begon zo mooi. Met de ondernemersvereniging in De Hoorn een druk bezochte nieuwjaarsreceptie en vlak daarop een thema avond met de gemeenteraad rondom Wonen en Zorg. Daarna kwamen de beperkende maatregelen van Corona en moesten we ons beperken tot digitale bijeenkomsten. Eind van de zomer konden we gelukkig nog wel Corona-proof onze dorpswethouder door het mooie Marum heen loodsen. Op de fiets gingen we langs al die locaties waar wat mee gaat, of waar wat mee moet gebeuren. Tjonge, jonge wat een kansen.

Marum wordt opnieuw ingetekend en daar mogen we deel van uit maken. Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar ons. Dat geeft energie, voelbaar in iedere vergadering die we met elkaar houden of met de mensen die we spreken. Maar het geeft ook verantwoordelijkheid. Zijn we op tijd, hebben we draagvlak, praten we met de juiste mensen, doen we genoeg. In meerdere opzichten was 2020 een bewogen jaar.

Het voelt zo tegenstrijdig: Marum staat op springen en tegelijkertijd moeten we ons tot de herfst rustig houden. Wat blijft er over na de verwoesting van Corona? Houden we ons centrum? Kunnen we blijven eten, kleden en sporten? Eigen gezondheid voorop, dat voor een ieder, maar in ons kader gaat de aandacht ook uit naar de gezondheid van onze gemeenschap: ons Marum waar we zo trots op zijn.

Belangrijke gezichtsbepalende locaties worden opnieuw gewogen. Dat proces gaat voort. Wij willen en zullen daar bij zijn. Maar wij doen het niet alleen. Wij zijn ook het platform waar anderen in het dorp wat mee kunnen. Wij zijn in staat steeds meer mensen te vinden, nu is het zaak dat steeds meer mensen ons weten te vinden. De kwaliteit van onze website, van onze nieuwsbrieven en van onze Facebook-pagina nodigen uit te reageren. Marum, doe dat.

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Bert Bergsma (penningmeester)

Binnen het Marumer Belang beheer ik de financiën en daarnaast denk ik mee in de zaken die we behandelen in de vergaderingen. Meestal ben ik niet direct betrokken bij overleggen met bijvoorbeeld de Gemeente en andere contacten. Dat laat ik over aan mijn collega’s.

In een terugblik op 2020 zie ik een jaar dat vol was van emoties (zorgen en verdriet, maar toch ook wel veel plezier en vreugde), een jaar dat natuurlijk overschaduwd wordt door de invloeden van de wereldwijde pandemie. Vooruitkijkend naar 2021 hoop ik op een jaar waarin we gaandeweg ons ‘normale’ bestaan weer terugzien en we weer kunnen bouwen aan de mooie dingen die het leven kan bieden; voor onszelf maar zeker ook voor iedereen om ons heen.

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Jannie Zuur (algemeen lid)

2020: Heb mij samen met Geert Kooiker bezig gehouden in de projectgroep Marum in Beweging. Mooi om te zien dat enkele dorpsbewoners heel enthousiast zijn om mee te doen en zelf met veel ideeën komen.

Wat mij betreft mag de fietstocht die we in de zomer met dorpswethouder Hielke Westra hebben gemaakt ieder jaar op de agenda!

2021: Verder met projectgroep Marum in Beweging. Hopelijk kan project dit jaar afgerond worden. We houden de vaart erin.

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Christa Smink (secretaris)

Terugblik 2020: De ontwikkelingen voor het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) op het sportpark de Holten in Marum zijn in volle gang. Als Marumer Belang zijn we betrokken in de klankbordgroep waarin het verkeersplan voor een veilige schoolomgeving werd uitgewerkt. 7 oktober 2020 vond in de Kruisweg een informatiebijeenkomst plaats, waar we door de Gemeente Westerkwartier op de hoogte werden gebracht over het gebouwontwerp, de verkeerssituatie, de sportvelden, het ontwerp bestemmingsplan en de verdere planning. De bouw en het ontwerp van het IKC is in handen van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward en Dokkum.

Vooruitkijken naar 2021: Marumer Belang verwacht in 2021 weer te worden geïnformeerd door de Gemeente Westerkwartier over de vorderingen rondom het IKC. Naar verwachting kan het IKC na de zomer van 2022 in gebruik worden genomen. We kijken uit naar het uitgewerkte schetsontwerp van het gebouw.

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Geert Kooiker (algemeen lid)

Het project Marum in Beweging kost geen energie, maar geeft energie om blijvende voorzieningen te realiseren waardoor Marumers in beweging komen en blijven.

Het is geweldig om ook in 2021 van dichtbij mee te maken dat het dorp Marum volop in beweging zal zijn doordat in het Centrum allerlei veranderingen in gang gezet gaan worden.

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Evert Wensink (algemeen lid)

Marum op de kaart houden, dat is in het kort de opdracht waar Marumer Belang zich voor gesteld ziet. In 2020 hebben we daar denk ik wel stappen in gezet. Contacten met vertegenwoordigers van de gemeente zijn goed te noemen, daarnaast zijn we gesprekspartner of anderszins betrokken bij projecten in het dorp (Denk aan het Knarrenhof, het IKC, de nieuwbouw van De Hoorn en de Plint), en genereren we voldoende publiciteit in lokale media. Dit moeten we vast zien te houden.

Vooruitkijkend hoop ik dat we nog kunnen groeien in de contacten met de inwoners van Marum. Natuurlijk, we werken hard aan de website en de nieuwsbrief, maar het mag allemaal wat interactiever. Onze Facebookpagina verdient daarom meer aandacht, het is immers belangrijk om op welke manier dan ook in gesprek te zijn met het dorp om te weten wat er leeft en speelt. Ik meen te horen dat er naast de aandacht voor zorg en huisvesting voor ouderen ruimte moet zijn voor jongeren, starters op de woningmarkt en mensen met een wat smallere beurs. We hebben nog veel te doen!

(foto: Arjan Boer)

Terugblik 2020 en vooruitkijken 2021 door Grietje van der Heide (algemeen lid)

Via onze website, die Evert en ik beheren en bijhouden, willen we zichtbaar zijn en blijven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe contacten en doen ons best om bestaande contacten te onderhouden. Denk hierbij aan medewerkers van Sociaal Werk de Schans, klankbordgroep IKC, onze dorpswethouder Hielke Westra, maar ook de Ondernemersvereniging van Marum en andere clubs en verenigingen.

Hierdoor blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en hebben dan vaak de mogelijkheid om hierover mee te praten en te denken. We streven ernaar om in 2021 bovenstaande doelen te behouden en natuurlijk uit te breiden.