• Marumer Belang
  • 1 februari 2020

Geslaagde thema-avond Wonen en Zorg!

Marumer Belang  beleefde op dinsdag 28 januari een thema-avond met als onderwerp Wonen en Zorg. Na de geslaagde Nieuwjaarsreceptie,  georganiseerd in samenwerking met de Ondernemersvereniging Marum was de Hoorn opnieuw de plaats van handeling. Uitgenodigd en aanwezig waren een tweetal wethouders, Geertje Dijkstra-Jacobi en Bert Nederveen, en een ruime delegatie van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Daarnaast vertegenwoordigers van belangenverenigingen uit omliggende kernen Jonkersvaart en Boerakker, de wijkraad van de Molukse gemeenschap, de cliëntenraad van de Hoorn en het huurdersplatform voor de gemeente Westerkwartier. Voorzitter Jan-Willem de Vreeze van Marumer Belang opende de avond en verwelkomde de gasten.

Waarom een thema als Wonen en Zorg gekozen? Het antwoord is al te vinden in een onderzoek dat de voormalige gemeente Marum heeft laten uitvoeren naar de behoefte aan zorg voor de komende jaren. De uitkomsten waren helder:  Marum (en niet alleen Marum, ook voor de andere voormalige Westerkwartiergemeenten geldt het), vergrijst in rap tempo, en dat heeft gevolgen voor de zorgvraag en het zorgaanbod. Hoe bieden we die uitdaging het hoofd?

Vier verschillende invalshoeken werden belicht: Hoe gaat de Hoorn als zorginstelling de toekomst in het dorp Marum tegemoet? Welke aanvullende informatie heeft het Sociaal Cultureel Planbureau Groningen? Wat kunnen we leren van initiatieven in Jonkersvaart? En hoe creatief zijn we zelf in Marum?

Ingrid Stiekema, clustermanager van Zonnehuisgroep Noord en verantwoordelijk voor locatie de Hoorn kon nog altijd geen groen licht voor de nieuwbouw melden, maar wel inzicht geven in de plannen voor de komende jaren. Nieuwbouw zal huisvesting bieden aan 60 bewoners met een grote behoefte aan zorg. Daarnaast zal Zonnehuis de Hoorn de kennis, ervaring en faciliteiten inzetten voor de oudere inwoner van Marum. Kernwoorden zijn daarbij: Laagdrempelige activiteiten die leiden tot uitwisseling en interactie, bewegen is ontmoeten.

Marian Feitsma van het Sociaal Cultureel  Planbureau Groningen liet door middel van cijfers zien dat de vergrijzing in Marum harder dan gemiddeld toeslaat. Dat betekent dat er een grotere vraag zal zijn naar zorg en ondersteuning, met hogere zorgkosten tot gevolg. Tegelijkertijd zien we minder mensen die als professional of als mantelzorger zorg en ondersteuning kunnen bieden. Dat doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van het individu en de lokale samenleving. Dat sluit aan bij het betoog van Ingrid Stiekema waarin de ontmoeting centraal staat. Daarbij dient de gemeente een actieve rol te spelen.

Hilda Keijzer van belangenvereniging Eendracht Maakt Macht in Jonkersvaart  liet zien welke kansen de sluiting van basisschool het Jonkertje biedt om de leefbaarheid van het dorp te versterken. Thema’s zijn daarbij wonen, zorg, bedrijvigheid, jeugd en dorpshuis.  Jonkersvaart heeft veel actieve vrijwilligers die sinds jaar en dag veel activiteiten voor hun rekening nemen. Het dorpshuis, de voormalige school, is het bruisend hart van de gemeenschap, niet in de laatste plaats door de brouwerij die daarin gevestigd gaat worden. Er zijn nog niet zo lang geleden 8 starterswoningen gerealiseerd, woningen die te zijner tijd geschikt gemaakt zouden kunnen worden voor senioren.

Hans Koenders kon glimmend van trots melden dat de gemeente Westerkwartier positief heeft gereageerd op het verzoek van een initiatiefgroep Knarrenhof om het terrein van basisschool de Bron te reserveren voor de duur van een jaar om te komen tot woningbouw voor senioren vanaf 50 jaar. In de dagen volgend op de thema-avond hebben de media volop melding gemaakt van dit initiatief, zie voor meer informatie het artikel elders op deze site.

De tijd na de pauze werd gevuld met tafelgesprekken waarin antwoorden werden gezocht op 2 vragen: Wat doe je wanneer de zorg voor de partner veel druk legt op de woonsituatie, aanpassen of verhuizen? Wat onderneem je nu om er voor te zorgen dat je over tien jaar nog beschikt over een goed sociaal netwerk? Terugkoppeling van de gesprekken leverde in ieder geval op dat veel mensen wel graag in de eigen woning willen blijven wonen, maar dat een initiatief als de Knarrenhof met instemming begroet wordt!