• Marumer Belang
  • 13 januari 2020

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie in Marum!

Met de herindeling per 1 januari 2019 kwam er een eind aan de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Marum. De ondernemersvereniging Marum en de Stichting Marumer Belang vonden dat jammer en besloten om samen een receptie te organiseren voor alle Marumers.

Plaats van handeling: De Hoorn. Waarom de Hoorn? Zonnehuisgroep Noord locatie de Hoorn wil een activiteitenprogramma ontwikkelen om het contact en de relatie met het dorp intensiever te maken. Marumer Belang is uitgenodigd om er te vergaderen en heel regelmatig hebben we contact om de vorderingen op het nieuwbouwfront te bespreken. De grote zaal is uitermate geschikt voor een feestje!

Dinsdagavond 7 januari was het zover: vanaf kwart voor acht meldden de gasten zich. We verwelkomden naast een aantal bekende en onbekende Marumers burgemeester Ard van der Tuuk en wethouder Hielke Westra, en aanwezig waren ook raadsleden woonachtig in de voormalige gemeente Marum. We noemen Reinette Gjaltema-van der Laan, Peter Holsappel, Hans Koenders en Harry Stomphorst. Johan Hattu en Jacob Sahertian vertegenwoordigden de Molukse gemeenschap.

Natuurlijk was er nu geen uitreiking van de Leefbaarheidsprijs, maar na de speech van Jan Willem de Vreeze, voorzitter van Marumer Belang, was het nog een hele tijd gezellig in de grote zaal aan de Nachtegaalstraat!