• Marumer Belang
  • 9 mei 2023

Dorpsbudget: fotoverslag werkzaamheden kerkhof

Als de aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget is gehonoreerd vraagt Marumer Belang een fotoverslag van het initiatief. Namens werkgroep Oude Kerkhof Marum kregen we van Gonneke Teeuwen-Renssen het onderstaande verslag:

Schoonmaken en opknappen oude graven historisch kerkhof Marum bij de Romaanse kerk.

Wij zijn heel blij met de bijdrage uit het dorpsbudget.

Hier een aantal foto’s van de werkzaamheden op het kerkhof bij de Romaanse kerk. Dit werk is nooit echt klaar. Elk jaar opnieuw moet er schoongemaakt en bijgewerkt worden. Maar om een indruk te geven van onze werkzaamheden, volgen hier wat foto’s van 8 mei 2023.

Er wordt onkruid gewied, grind gezeefd en zelfs kapot beton hersteld om de zijranden weer netjes te kunnen bevestigen en lijmen. Ook worden er stenen van aanslag ontdaan en opnieuw ingekleurd. De komende jaren blijven we nog wel werk houden.

Wat door onze aanwezigheid ook vaak voorkomt, is dat we bezoekers rondleiden, die met vragen komen. Vandaag waren er Amerikanen met voorouders in Marum. Zij wilden weten waar hun (over)grootvader was begraven. Doordat dit op het oude gedeelte was, konden we het precies aanwijzen. Ook waren ze zeer geïnteresseerd in de achtergrond van het Monument.

Het werk levert vrijwel altijd leuke ontmoetingen op.

       

         

        

Heb je, net als de werkgroep Oude Kerkhof Marum, plannen voor een activiteit of evenement in Marum en wil je daarvoor financiële ondersteuning? De kans is groot dat Marumer Belang je tegemoet kan komen! Je initiatief moet ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp Marum. Marumer Belang beheert het dorpsbudget van Marum. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en particulieren om een bijdrage te vragen voor een initiatief dat breed gedragen wordt in het dorp. Lees er alles over in de voorwaarden en vul het aanvraagformulier dorpsbudget in!

De deadline voor het indienen van je aanvraagformulier dorpsbudget is 1 september 2023.