• Marumer Belang
  • 6 juli 2019

Cheque van de Rabobank voor Marumer Belang!

Cheque van de Rabobank voor Marumer Belang!

Josita Hiemstra maakt deel uit van de ledenraad van de Rabobank en als zodanig mocht zij een cheque van 750 euro toekennen aan een door haar te bepalen doel. Zij koos er voor dit bedrag te schenken aan Marumer Belang.

“Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid van Marum op peil blijft. Er is op dit moment te veel leegstand in het centrum en het dorp moet zich blijven ontwikkelen. Het is mooi dat er mensen zijn die zich voor het dorp inzetten nu we onderdeel zijn van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Als we onze stem niet laten horen gebeurt er te weinig in Marum”, aldus Josita.

Nu is dat bedrag meer dan welkom. Marumer Belang is een stichting, heeft geen leden en dus geen inkomsten uit contributie. Tot nu toe is niet of nauwelijks ingezet op sponsoring of bijdragen van donateurs. De gemeente Westerkwartier heeft aangegeven het werk van belangenorganisaties heel waardevol te vinden, maar tot nog toe is dat nog niet in een financiële bijdrage uitgedrukt.

Marumer Belang zal als de cheque verzilverd is het geld inzetten voor het volgen van grote onderwerpen die (gaan) spelen zoals de verplaatsing van de basisscholen naar het IKC, het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied, de ontwikkeling van het dorp door woningbouw en uitbreiding van het winkelbestand, en niet te vergeten de bouw van de Plint, waarin de Schans en de bibliotheek een plek moeten krijgen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de nieuwbouw van de Hoorn en de staat van onderhoud van wegen en groen in het dorp.

Marumer Belang heeft een eigen website (www.marumerbelang.nl) en een Facebookpagina. Op die manier, en als het aan de orde is ook via (thema)avonden informeren we de inwoners van Marum en inventariseren we wat er in het dorp leeft.