• Zorg
  • 20 maart 2019

Nieuwbouw op bestaande plek voor tehuis De Hoorn in Marum

De Zonnehuisgroep Noord wil alsnog nieuwbouw plegen voor woonzorgcentrum De Hoorn (65 wooneenheden) in het dorp Marum.

Dit gebouw aan de Nachtegaalstraat is zwaar gedateerd. Eerder waren er vergevorderde plannen om De Hoorn te verplaatsen naar het centrum van het dorp. Zonnehuisgroep Noord wilde voor haar bewoners in Marum toen 40 woonappartementen realiseren als onderdeel van het Centrumplan. De bedoeling was dat de nieuwbouw zou worden uitgevoerd met steun van de inmiddels opgeheven gemeente Marum. Dit zou in de vorm van gemeentegarantie gebeuren.

Op losse schroeven

Pas te elfder ure trok de Zonnehuisgroep Noord indertijd de stekker uit het plan. Prompt kwam hiermee ook de bouw van winkels en ‘gewone’ woningen in het centrum op losse schroeven te staan. In samenspraak met ontwikkelaar Chris Marinus uit Nuis slaagden de toenmalige Marumer bestuurders erin de rest van het Centrumplan alsnog te realiseren.

Overeenstemming bereikt

De vrees dat de Zonnehuisgroep zich helemaal zou terugtrekken uit Marum komt, zoals het nu staat, niet uit. De organisatie – die rond de 25 zorgcentra runt in Noordwest-Groningen – bereikte eind vorig jaar overeenstemming met pandeigenaar Woonzorg Nederland, om nieuwbouw te plegen op de huidige locatie. Het ontwerpplan voorziet in de bouw van 36 appartementen vlak vóór het bestaande pand. Voordeel van bouwen op deze plek is dat de bewoners tijdens de bouw op hun stek kunnen blijven.

Contingenten losgeweekt

Als de nieuwbouw klaar is, gaat de bestaande behuizing van De Hoorn plat. Op die plaats verrijzen dan nog eens 14 huurwoningen voor ouderen. De gemeente Marum weekte medio december bij de provincie de contingenten al los die nodig zijn om het plan uit te voeren.

PvdA stelt schriftelijke vragen

De gemeente Marum droeg ‘dossier-De Hoorn’ over aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het Marumer PvdA-raadslid Hans Koenders stelde dinsdag schriftelijke vragen over de kwestie. Volgens hem was de Zonnehuisgroep er eind vorig jaar bijna uit met de gemeente. Koenders wil van B en W weten hoeveel schot er nu zit in het plan. Zolang het plan niet honderd procent rond is, wil de Zonnehuisgroep geen toelichting geven.