• Zorg
  • 17 mei 2022

Verhuizing de Hoorn in volle gang!

Als we dit stukje op de website plaatsen is de verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw van de Hoorn in volle gang. Heel symbolisch zien we op de foto de verhuiswagen klaarstaan om spullen over te huizen, al gaat veel meubilair niet mee. De wooneenheden in de nieuwbouw zijn al toegewezen aan de huidige bewoners, zij gaan nu ook over.

Marumer Belang mocht onlangs al onder leiding van projectleider Ingrid Stiekema en (sinds kort) locatiemanager Carolien Nijland even een kijkje nemen in de prachtige nieuwbouw. Wat opvalt is , naast de modernste technische voorzieningen, de mooie kleurstelling die per verdieping verschilt. Ook het nieuwe meubilair is smaakvol gekozen.

Wat voor ons vooral een belangrijk punt is is dat als de zorgzwaarte voor een bewoner toeneemt er geen verhuizing binnen- of buitenshuis hoeft plaats te vinden. Genoemde technische voorzieningen, met een mooi woord ‘domotica’ genoemd stellen de medewerkers in staat om de bewoner in zijn eigen studio van de juiste zorg te voorzien!

Na de verhuizing begint al vrij snel de sloop van het oude gebouw. Als dat maart volgend jaar klaar is wordt de aanbouw met de entree en de ontmoetingsruimte gerealiseerd, evenals het parkeerterrein.

We houden u verder op de hoogte!